Kullen

Förskolan Kullen är en stor förskola med en fantastisk gård centralt i Lilla Alby och ingår i samma enhet som Klippans förskola.

Kullen har fyra grupper med barn i åldrarna 1-3 år och fyra med 3-5-åringar.

Lärandet i förskolan sker i alla situationer under dagen och vi pedagoger anpassar vår undervisning därefter. Lek, språk, barnlitteratur, musik och rörelse, natur, naturvetenskap och teknik är grunden i förskolans verksamhet. Vi vill att alla barn ska känna glädje på förskolan och utifrån det utveckla sin sociala kompetens och empatiska förmåga.

Sundbybergs kommunala förskolor är mötesplatser för lärande och gemenskap mellan både barn och vuxna.

Senast uppdaterad 28 maj 2020