Föräldrainformation

Introduktion      

När ditt barn börjar förskolan har vi en introduktionsperiod. Det innebär att man som förälder är med sitt barn under tre dagar på förskolan. Tiden kan variera beroende på barnets ålder och behov.

Senast uppdaterad 23 september 2021