Klippan

Förskolan Klippan är en stor förskola med en fantastisk gård bredvid Lilla Albyskolan och ingår i samma enhet som Kullens förskola.

Klippan har tre grupper med barn i åldrarna 1-3 år och tre med 3-5-åringar.

På förskolan Klippan arbetar vi utifrån en stark värdegrund där vi ger barnen likvärdiga förutsättningar till ett lustfyllt lärande. Vi arbetar kring projekt som utgår från barnens intressen och behov.

Våra lärmiljöer är i ständig utveckling för att möta barnens behov av utmanande och kreativa rum, både ute och inne. Förskolan har stora gårdar med spännande lekmiljöer och ljusa, fräscha lokaler.

I arbetet med digital kompetens har förskolan byggt upp en digital studio där pedagoger och barn kan utforska olika material för konstruktion och experiment.

Senast uppdaterad 22 september 2021