Förskolan Freden

Sundbybergs stad startar en ny förskola i augusti 2020. Förskolan heter Freden och ligger i Hallonbergen.

Förskolan kommer att bestå av sex avdelningar med barn från 1-5år, indelade i olika åldersgrupper. Gården får en spännande lösning, då den är placerad ovanpå en annan fastighet. Det finns många små grönområden runt omkring och närhet till Ursviks motionsområde. Det är även nära till både buss och tunnelbana.

Vår verksamhet tar utgångspunkt i ett utforskande förhållningssätt där barn och pedagoger tillsammans undersöker och skapar mening. Vi lägger stor vikt vid att skapa sammanhang där barnen får möjlighet att mötas och lära tillsammans som en grupp och det är barnens nyfikenhet och lust att lära som visar vägen för vårt arbete.

Senast uppdaterad 8 september 2020