Föräldrainformation

Öppet hus

Visning för vårdnadshavare på Forskarens förskola

Kontakta Förskollärare Emma Kihlman för att anmäla dig: emma.kihlman@sundbyberg.se

  • 28 mars kl 12.00
  • 25 april kl 12.00
  • 30 maj kl 12.00
Senast uppdaterad 3 mars 2022