Blåklockan

Förskolan Blåklockan ingår i Golfängarnas förskolors enhet tillsammans med Dimslöjan och Bävern. Blåklockan ligger i nybyggda och moderna lokaler i området Ör. Förskolan har två baser för yngre barn och två för äldre.

Golfängarnas förskolor arbetar utifrån stadens vision - "Vad vill du bli när du blir stor? Vi gör det möjligt" och vi strävar mot att alla ska komma till förskolan med glädje, både barn och vuxna.

Det vill vi göra genom:

  • Trygga och goda relationer till barn och vårdnadshavare
  • Inspirerande och utvecklande lärmiljöer inne och ute
  • Lustfyllt och utforskande lärande genom lek
Senast uppdaterad 7 februari 2023