Violen - språkförskoleavdelning

Violen är en språkförskoleavdelning med 12 barn i åldern 3-5 år, varav 6 barn med språkstörning. Verksamheten bedrivs som en avdelning på förskolan Backen.

Barn med språkstörning har ett stort behov av språklig stimulans och träning. Sundbybergs stad och Logopedkliniken på Danderyds Sjukhus AB driver tillsammans en förskoleavdelning för barn med språkstörning. Här arbetar två förskollärare, en barnskötare med specialpedagogisk kompetens samt en logoped.

På Violen arbetar vi med en tydlig struktur samt tecken- och bildstöd för att underlätta samt stödja kommunikation och språkutveckling. Under dagen arbetar vi ofta i små grupper och möjligheten till vuxenstöd är stor.

Ansökan

För att ansöka om språkplats på språkförskoleavdelningen Violen behövs en logopedremiss. Ta kontakt med er logoped eller er BVC för att få en remiss till logoped på mottagning. Sista ansökningsdag är den 15:e februari. Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till oss via telefon.

För att få en placering på språkförskoleavdelningen Violen krävs det att barnet har en diagnostiserad måttlig, grav eller pragmatisk språkstörning. Om fler barn söker prioriteras barnen med störst behov utifrån diagnos. Vårt upptagningsområde är Sundbybergs stad.

Vad innebär en språkplatsplacering på Violen?

Verksamheten följer förskolans läroplan (Lpfö 18) med specialpedagogik och språkfokus som en röd tråd genom hela verksamheten.

Vi erbjuder individuell språkträning minst två gånger i veckan till barnen med språkstörning. Dessutom har alla barn språkgrupp en gång i veckan. Barnen delas då in i smågrupper och övningarna anpassas efter barnens språkliga förmåga.

Det är viktigt med daglig närvaro på språkförskoleavdelningen för att få så mycket språkbehandling som möjligt och på så vis optimera barnets språkutveckling och samspel med andra barn. Hela arbetsgruppen arbetar tillsammans för att stödja barnens kommunikation, språkutveckling och lärande.

Vi erbjuder vårdnadshavarutbildning inom språkutveckling, språkstörning och språkstimulerande förhållningssätt samt tecken- och bildstöd. Vi lägger stor vikt vid samverkan med vårdnadshavare och vi har täta utvecklingssamtal (2-3 gånger per termin).

Kontaktpersoner: Annkie Wergeni-Johansson, förskollärare 0700-87 62 37 Emma Pettersson, logoped 08-123 584 24

Senast uppdaterad 19 november 2021