Backen

Förskolan Backen är belägen i Rissne alldeles intill Rissne Centrum.

Förskolan består av fyra baser, varav en är Språkförskoleavdelningen Violen. Förskolan har barn från 1–5 år, indelade i olika åldersgrupper. Gården är inspirerad av naturen, med mycket sparad grönska. Runt omkring finns fina grönområden med närhet till buss och tunnelbana.

Vi arbetar utifrån Stadens vision ”Vad vill du bli när du blir stor? Vi gör det möjligt” och enhetens egen vision ”Att utveckla ett gemensamt förhållningssätt, med barnens bästa i fokus”.

Där tar vår verksamhet utgångspunkt i Reggio Emilias utforskande förhållningssätt, där barn och pedagoger tillsammans undersöker och skapar mening. Vi lägger stor vikt vid att skapa sammanhang där barnen får möjlighet att mötas och lära tillsammans som en grupp och det är barnens nyfikenhet och lust att lära som visar vägen för vårt arbete.

Visning av förskolan

För visning av förskolan Backen, kontakta:

Diana Anjeni
08-706 8220, 08 706 8798
zeinebdiana.anjeni@sundbyberg.se

Senast uppdaterad 18 augusti 2023