Förskolan Backen

Nyinvigd förskola i september 2020 belägen i Rissne alldeles intill Rissne kyrka.

Förskolan består av sex avdelningar med barn från 1-5 år, indelade i olika åldersgrupper. Gården är inspirerad av naturen, med mycket sparad grönska. Runt omkring finns fina grönområden med närhet till buss och tunnelbana.

Vår verksamhet tar utgångspunkt i Reggio Emilias utforskande förhållningssätt där barn och pedagoger tillsammans undersöker och skapar mening. Vi lägger stor vikt vid att skapa sammanhang där barnen får möjlighet att mötas och lära tillsammans som en grupp och det är barnens nyfikenhet och lust att lära som visar vägen för vårt arbete.

Förskolan Backen invigs av bland andra utbildningsminister Anna Ekström

Senast uppdaterad 9 juni 2021