Förskola frågor och svar

Frågor och svar om förskola och pedagogisk omsorg

1. När kan jag ställa mitt barn i kö?

Från det att barnet är tre månader så kan ni göra en ansökan.

2. När kan barnet börja på förskolan?

Du har rätt till förskoleplats när ditt barn har fyllt ett år. Barnet kan börja då båda vårdnadshavarna återgår till arbete eller studier, alternativt söker arbete.

3. Hur ställer jag mig i kö?

Är ni folkbokförda i Sundbyberg kan ni med bankID eller e-legitimation göra det via vår e-tjänst på www.sundbyberg.se Länk till annan webbplats. alternativ fylla i blanketten Ansökan om barnomsorg.

4. Nyinflyttad till Sundbyberg, hur gör jag då?

Skicka in ansökan till förskola via e-tjänsten. Alternativt använd blanketten ”Ansökan om barnomsorg” och mejla den till bou@sundbyberg.se. Om du vill ansöka om plats innan du flyttar in till kommunen behöver du skicka/mejla in kopia på hyres/köpekontrakt.

5. Säga upp min plats på förskolan / hos dagbarnvårdaren

Med bankID eller e-legitimation kan ni göra det via vår e-tjänst på www.sundbyberg.se Länk till annan webbplats. alternativ fylla i blanketten Uppsägning av plats inom barnomsorgen. Det är en månads uppsägningstid.

6. När får vi besked om plats?

Cirka två månader innan önskad start får ni besked. Undantag till i augusti för då kommer besked från mars/april till mitten av juni.

7. Kan jag se min köplats?

Man har ingen fast köplats då vår kö rör på sig hela tiden. Om någon ändrar sina alternativ tar man med sig första anmälningsdatumet och det kan göra att man kommer före i kön.

8. Om vi inte får önskad förskola

Om du inte blivit tilldelad ditt förstahandsval har du rätt att stå kvar i kön med samma kötid. Vid placering på val två till fem har du rätt att stå kvar i kön till förstahandsvalet. Om du erbjudits en plats som inte finns med bland de sökta alternativen har du rätt att stå kvar till samtliga fem alternativ. Tackar du nej till erbjuden placering är platsgarantin förbrukad och vi kommer inte att erbjuda någon annan placering förrän det finns plats på den förskolan som ditt barn står kvar i kön till.

9. Kan jag stå kvar i kön om jag tackar nej till en plats?

Om du tackar nej till erbjudande om plats på ett av de sökta alternativen har du rätt att stå kvar till de högre rangordnade alternativen. Tackar man nej till förstahandsvalet förlorar man platsen i kön. Om barnet har erbjudits plats på en förskola som inte fanns med bland de fem rangordnade alternativen men tackar nej, har det rätt att stå kvar i kön till samtliga valda alternativ. Vi kommer inte erbjuda någon annan placering förrän det finns plats på någon av de förskolor som ditt barn står i kön till.

10. Kan jag stå kvar i kön om jag tackar ja till en plats?

Om du tackar ja till erbjuden plats på ditt första alternativ så står ditt barn INTE kvar i kön. Om du tackar ja till plats på alternativ 2-5 så kommer ditt barn att stå kvar i omplaceringskön till förstahandsvalet. Om du tackar ja till en garantiplacering så står ditt barn kvar i kön till alla önskade val. Barnet behåller sin kötid från den första ansökan.

11. Vilket datum ska jag ange som önskat startdatum?

Ditt datum för önskad plats ska vara det datum då du som allra tidigast kan tänka dig att börja inskolningen. Störst chans att få plats på önskad förskola är vid skolstart i augusti.

12. Hur gör jag om jag vill ändra startdatum?

Gör en ny ansökan. Ange det nya startdatumet. Du behåller din plats i kön. Om du har tackat ja till en plats och vill ändra startdatum behöver du mejla till bou@sundbyberg.se.

13. Vad innebär platsgarantin?

Sundbybergs stad har i egenskap av hemkommun skyldighet att erbjuda alla barn som har rätt till förskola en placering. Barnet är garanterad plats i en kommunal eller fristående förskola inom fyra månader från det datum då vårdnadshavare ansöker om plats, under förutsättning att vårdnadshavare har angett minst ett kommunalt alternativ i ansökan. Det kan innebära att barnet får plats i en annan förskola än den vårdnadshavaren önskat. När vårdnadshavare fått ett erbjudande om plats är garantin förbrukad, oavsett om platsen är i en kommunal eller fristående förskola eller i pedagogisk omsorg.

14. Jag arbetar kväll och helg - kan jag få omsorg då?

Om du har ett arbete med obekväma arbetstider och ditt barn är i åldern 1-13 år kan du ansöka om omsorg under obekväm tid. Schema och arbetsgivarintyg ska då skickas in med ansökan.

15. Vilka öppettider ska förskolan/pedagogisk omsorg ha?

Ramtiden på alla förskolor är mellan 06:30 – 18:30 måndag till fredag. Undantag är midsommarafton, julafton och nyårsafton då verksamheterna är stängda.

16. Varför får jag högre barnomsorgsavgift under sommaren?

När ditt barn fyller 3 år har barnet rätt till 15 timmars avgiftsfri Allmän förskola. Då får du ett avdrag på avgiften under skolans läsårsdatum. Under sommarmånaderna betalar du ordinarie avgift.

17. Vilken vistelsetid har jag rätt att ha för mitt barn?

Vistelsetiden för ditt barn beror på din sysselsättning. Du som arbetar eller studerar har rätt till en vistelsetid som motsvarar din arbetstid/studietid plus restid. Är du föräldraledig, arbetslös eller arbetssökande är tiden reducerad. Du hittar information om våra riktlinjer för vistelsetider här: Förskolans riktlinjer - Sundbybergs stad

18. Om jag blir sjukskriven, vilken vistelsetid har mitt barn rätt till under min sjukskrivning?

Under din sjukskrivning har du rätt till samma vistelsetid för ditt barn som du hade innan du blev sjuk.

19. Förskolan stänger tidigare för planering eller möte och jag har svårt att hinna hämta mitt barn då. Måste jag hämta tidigare?

Förskolan ska ordna med omsorg för ditt barn, men du måste i god tid informera om att du behöver omsorg under den tiden. Det kan bli i form av vikarier, eller på en annan förskola.

20. Måste jag tala om hur mitt barn ska vara ledig under sommaren. Jag har ännu inte fått besked från min arbetsgivare om mitt önskemål om semesterveckor har gått igenom.

Det underlättar mycket för förskolan om de vet hur många barn som ska vara i verksamheten under sommaren, då flera i personalen är lediga. Så snart du vet är det bra att du informerar förskolan.

21. Hur länge har jag rätt att skjuta på inskolningen?

Det går att skjuta fram inskolningsstarten maximalt 14 dagar, därefter upphör rätten till erbjuden plats. Observera att du betalar avgift för förskolan från placeringsdatumet oavsett vilket datum efter det som barnet börjar på förskolan.

22. Kan man ha sitt barn fler timmar på förskolan vid föräldraledighet om man samtidigt arbetar/studerar?

Vårdnadshavare som är föräldralediga med ett yngre syskon måste styrka behovet av fler timmar på förskolan. Detta görs exempelvis med studieintyg/arbetsintyg som skickas in till rektorn på förskolan. Ifall det finns två registrerade vårdnadshavare måste båda skicka in handlingar. Båda vårdnadshavarnas sysselsättning ska uppgå till 75 % eller mer.

23. Är jag garanterad plats om mitt barn har syskonförtur?

Nej, syskonförtur gäller endast om det finns lediga platser på önskad förskola samt efter kötid om det är fler syskon som önskar plats. Syskonförtur gäller också enbart för barn som har syskon placerade på samma förskola som ansökan gäller. Om det inte finns en ledig plats på förskolan så erbjuds en placering på en annan förskola i kommunen och barnet står kvar i kön till önskad förskola. Störst chans att få önskad placering är till augusti.

24. Vad är allmän förskola?

Allmän förskola erbjuds under skolans läsår från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Den allmänna förskolan är avgiftsfri och är 15 timmar i veckan under skolveckor. Under höstlov, jullov, sportlov och påsklov är det ingen allmän förskola och barn inskrivna i allmän förskola är då lediga. Under sommarlovet kan en överenskommelse om placering göras mellan vårdnadshavare och förskola och avgift betalas då enligt maxtaxan. Avgiften gäller då under hela sommarlovet oavsett antal veckor barnet är på förskolan.

25. Kan mitt barn gå kvar på förskolan om vi flyttar från kommunen?

Barn som flyttar från Sundbyberg har rätt att ha kvar sin plats inom barnomsorgen i en månad efter ändrad folkbokföring. Vårdnadshavarna måste meddela sektorn för lärande och bildning och sin nya kommun att de önskar gå kvar på förskolan i Sundbyberg under uppsägningstiden. Det underlättar för alla om kontakten tas innan ni flyttar från Sundbyberg. Mejla till bou@sundbyberg.se

Senast uppdaterad 4 januari 2023