Förskola frågor och svar

Frågor och svar om förskola och pedagogisk omsorg

1. När kan jag ställa mitt barn i kö?

Från det att barnet är tre månader så kan ni göra en ansökan.

2. När kan barnet börja på förskolan?

Du har rätt till förskoleplats när ditt barn har fyllt ett år. Barnet kan börja då båda vårdnadshavarna återgår till arbete eller studier, alternativt söker arbete.

3. Hur ställer jag mig i kö?

Är ni folkbokförda i Sundbyberg kan ni med bankID eller e-legitimation göra det via vår e-tjänst på www.sundbyberg.selänk till annan webbplats alternativ fylla i blanketten Ansökan om barnomsorg.

4. Nyinflyttad till Sundbyberg, hur gör jag då?

Använd blanketten ”Ansökan om barnomsorg”, tillsammans med den ska en kopia på köp/hyreskontraktet som avser inflyttning till Sundbyberg skickas med.

5. Säga upp min plats på förskolan / hos dagbarnvårdaren

Med bankID eller e-legitimation kan ni göra det via vår e-tjänst på www.sundbyberg.selänk till annan webbplats alternativ fylla i blanketten Uppsägning av plats inom barnomsorgen. Det är två månaders uppsägningstid.

6. När får vi besked om plats?

Cirka två månader innan önskad start får ni besked. Undantag till i augusti för då kommer besked från mars/april till mitten av juni.

7. Kan jag se min köplats?

Man har ingen fast köplats då vår kö rör på sig hela tiden. Om någon ändrar sina alternativ tar man med sig första anmälningsdatumet och det kan göra att man kommer före i kön.

8. Om vi inte får önskad förskola

Får man en förskola som ni inte önskat står ni kvar i kö till alla era andra önskemål. När det finns möjlighet att byta förskola får ni ett nytt erbjudande.

9. Vilket datum ska jag ange som önskat startdatum?

Ditt datum för önskad plats ska vara det datum då du som allra tidigast kan tänka dig att börja inskolningen.

10. Vad innebär platsgarantin?

Du är garanterad plats i en kommunal förskola inom fyra månader från det datum då du ansöker om plats under förutsättning att vårdnadshavare har angett minst ett kommunalt alternativ i sin ansökan. Garantin gäller en plats i en av kommunens förskolor. De kan innebära att du får plats i en annan kommunal förskola än den du önskat. När man fått ett erbjudande om plats är garantin förbrukad, oavsett om platsen är i en kommunal eller fristående förskola.

11. Kan jag stå kvar i kön om jag tackar nej till en plats?

Du kan tacka nej till ett erbjudande och står då kvar i kön till högre rankade val. Men platsgarantin är då förbrukad, oavsett om du tackar ja eller nej till platsen.

12. Jag arbetar kväll och helg - kan jag få omsorg då?

Om du har ett arbete med obekväma arbetstider och ditt barn är i åldern 1-13 år kan du ansöka om omsorg under obekväm tid. Schema och arbetsgivarintyg ska då skickas in med ansökan.

13. Vilka öppettider ska förskolan/pedagogisk omsorg ha?

De har öppet från 06:00 – 18:00 alternativt 06:30 – 18:30 måndag till fredag. Undantag är midsommarafton, julafton och nyårsafton då verksamheterna är stängda.

14. Får förskolan begära att mitt barn tar med sig blöjor/frukt/matsäck på regelbunden basis?

Förutom den av kommunen fastställda avgiften så ska förskolan ska vara avgiftsfri. Den barnpeng som betalas ut till alla förskolor ska täcka verksamhetens alla omkostnader.

15. Varför får jag högre barnomsorgsavgift under sommaren?

När ditt barn fyller 3 år har barnet rätt till 20 timmars avgiftsfri Allmän förskola. Då får du ett avdrag på avgiften under skolans läsårsdatum. Under sommarmånaderna betalar du ordinarie avgift.

16. Vilken vistelsetid har jag rätt att ha för mitt barn?

Vistelsetiden beror på sysselsättningen. Du som arbetar eller studerar har rätt till en vistelsetid som motsvarar din arbetstid/studietid plus restid. Du som är föräldraledig har du rätt till max 30 timmar vistelsetid per vecka. Är du aktivt arbetssökande har du rätt till max 40 timmar/ vecka. Vistelsetid ska vara mellan 8.00 – 16.00.

17. Om jag blir sjukskriven, vilken vistelsetid har mitt barn rätt till under min sjukskrivning?

Under din sjukskrivning har du rätt till samma vistelsetid för ditt barn som du hade innan du blev sjuk.

18. Förskolan stänger tidigare för planering eller möte och jag har svårt att hinna hämta mitt barn då. Måste jag hämta tidigare?

Förskolan ska ordna med omsorg för ditt barn, men du måste i god tid informera om att du behöver omsorg under den tiden. Det kan bli i form av vikarier, eller på en annan förskola.

19. Måste jag tala om hur mitt barn ska vara ledig under sommaren. Jag har ännu inte fått besked från min arbetsgivare om mitt önskemål om semesterveckor har gått igenom.

Det underlättar mycket för förskolan om de vet hur många barn som ska vara i verksamheten under sommaren, då flera i personalen är lediga. Så snart du vet är det bra att du informerar förskolan.

20. Får man ha sitt barn på förskolan när man har semester eller är kompledig?

Ja det får du.

21. Hur länge har jag rätt att skjuta på inskolningen?

2 veckor, därefter upphör rätten till erbjuden plats.

22. Får man vara på förskolan mer än 30 timmar per vecka vid föräldraledighet?

Vårdnadshavare som är föräldralediga med ett yngre syskon måste styrka behovet av fler timmar på förskolan. Detta görs exempelvis med studieintyg/arbetsintyg. Ifall det finns två registrerade vårdnadshavare måste båda skicka in handlingar. Båda vårdnadshavarnas sysselsättning ska uppgå till 50 % eller mer.

Senast uppdaterad 3 december 2019