Digital skaparverkstad - Kvasar

"Vad vill du bli när du blir stor? Vi gör det möjligt”. Sundbybergs stads förskolor arbetar utifrån denna vision om barnens framtid. Den pedagogik som används bör därför vara anpassad efter dagens omvärld och efter de krav som kommer ställas på dagens förskolebarn i deras framtida utbildning och liv. 

Sundbybergs stads förskolor ligger redan långt fram när det gäller den pedagogiska kompetensen och arbetar hela tiden aktivt med att utveckla nya metoder för lärande. En del i det arbetet är satsningen på en digital skaparverkstad som syftar till att utforska nya metoder för lärande och vidga pedagogers och förskolebarns vyer.

Projektet baseras på samverkan mellan Sundbybergs stad och förskollärarutbildningen på Stockholms universitet. Som stöd för denna digitala satsning finns den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet, SKL:s handlingsplan och förskolans läroplan.

Kvasar Makerspace

Skaparverkstaden har fått namnet Kvasar Makerspace i Sundbyberg. Kvasar är lyskraftiga stjärnhopar som symboliserar våra yngsta stjärnor - barnen. Makerspace är en verkstadsliknande miljö som uppmuntrar till delning av kunskap, verktyg och idéer.

Kvasar Makerspace startade redan under våren 2019 med rekrytering av medarbetare och förberedelser av lokaler intill Ekbackens förskola. I november invigs skaparverkstaden, dit förskolor från hela staden är välkomna för att utforska lärande och skaparglädje på nya sätt.

Förskollärarstudenter till skaparverkstaden

Under hösten 2019 hölls workshoppar för universitetets förskollärarstudenter. Projektet kommer utvecklas gradvis framöver och även stadens skolor ska få möjlighet till digitalt skapande med exempelvis 3D-skrivare, digitala mikroskop, laserskärare och programmering av robotar. På sikt är meningen att verksamheten kan vända sig till alla Sundbybergare som vill prova kreativa idéer i skapande verkstad-miljö.

Se videoklipp på Kvarsars workshop för förskollärare (länk till yotube) Länk till annan webbplats.


Förskolorna i Sundbyberg satsar på makerpedagoger

Som ett led i arbetet med god digital kompetens, skapande med IT och att öka förståelsen för en samtid i snabb förändring satsar nu de kommunala förskolorna i Sundbyberg på en specialistgrupp – makerpedagoger.

Reflektioner från en makerpedagog efter 15 workshoppar Länk till annan webbplats.

Läs mer på Kvasar Makerspace och ta del av annat som är aktuellt i projektet Länk till annan webbplats..

Kontakt

Är du rektor i förskolan och vill ta delta i aktiviteter på Kvasar Makerspace?
Kontakta: kvasar@sundbyberg.se

Utvecklingsledare på Kvasar Makerspace är:

Per Falk, per.falk@sundbyberg.se

Senast uppdaterad 4 oktober 2022