Avgift förskola

Du betalar förskoleavgift för barn i förskola eller familjedaghem. Den beräknas utifrån hushållets inkomster och antal förskolebarn i familjen.

Avgiften för barnomsorg betalar du till Sundbybergs stad. Om du har en placering för ditt barn i annan kommun, men är skriven i Sundbyberg så betalar du ändå alltid avgift till din hemkommun.

Din avgift grundar sig på:

  • Den sammanlagda inkomsten i hushållet (där barnet är folkbokfört), oavsett familjerelationer.
  • Hur många barn i hushållet som har plats i förskola, familjedaghem och fritidshem.

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år betalar du en lägre avgift.

När barnet har fått en plats är det dags för dig som vårdnadshavare att lämna inkomstuppgift. Vid ändrade inkomster eller ändrade familjeförhållanden lämnar du nya uppgifter. Har du ingen inkomst registrerar du den som 0kr. Om du inte registrerar din inkomst kommer du att få den högsta avgiften.

Lämna inkomstuppgift via e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Lämna inkomstuppgift på blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Maxtaxa

Sundbybergs stad tillämpar maxtaxa. Det betyder att det finns en övre gräns för hur mycket du betalar i förskoleavgift. Om ditt hushåll har en sammanlagd inkomst på 50 340 kr eller mer per månad före skatt betalar du den högsta avgiften i maxtaxans tabeller.

Om du har fler än ett barn i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem betalar du lägre avgift för det yngre syskonet. Avgift tas ut för högst tre barn.

Det yngsta räknas alltid som barn 1 oavsett form av barnomsorg.

Förskola och familjedaghem

Barn nummer

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

3%

1510 kr

Barn 2

2%

1007 kr

Barn 3

1%

503 kr

Barn 4


ingen avgift


Fritidshem

Barn nummer

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

2%

1007 kr

Barn 2

1%

503 kr

Barn 3

1%

503 kr

Barn 4


ingen avgift


Beräkna din avgift

Här kan du beräkna din avgift inom förskola och fritids.

Beräkna avgiftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avgiften betalas från och med det datum för placering som står på placeringsbeslutet. Du betalar avgift 12 månader per år för förskola, familjedaghem och fritidshem.

Senast uppdaterad 5 maj 2021