Avgift förskola

Du betalar förskoleavgift för barn i förskola eller familjedaghem. Den beräknas utifrån hushållets inkomster och antal förskolebarn i familjen. Om ni flyttar eller ditt barn ska börja förskoleklass måste du säga upp platsen. Det är två månaders uppsägningstid och avgiften betalas under uppsägningstiden.

Avgiften för barnomsorg betalar du till Sundbybergs stad. Om du har en placering för ditt barn i annan kommun, men är skriven i Sundbyberg så betalar du ändå alltid avgift till din hemkommun.

Din avgift grundar sig på:

  • Den sammanlagda inkomsten i hushållet (där barnet är folkbokfört), oavsett familjerelationer.
  • Hur många barn i hushållet som har plats i förskola, familjedaghem och fritidshem.

Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år betalar du en lägre avgift. Då får du ett avdrag på avgiften under skolans läsårs. Under sommarmånaderna betalar du ordinarie avgift.

Det är ditt ansvar som vårdnadshavare att uppdatera dina inkomstuppgifter innan barnet börjar på förskolan samt även uppdatera uppgifterna vid förändring. Har du ingen inkomst registrerar du den som 0kr. Om du inte registrerar din inkomst kommer du att få den högsta avgiften. Vid ändrade inkomster eller ändrade familjeförhållanden lämnar du nya uppgifter. Nya uppgifterna registreras from nästkommande månad. Fakturan justeras inte retroaktivt.

Lämna inkomstuppgift via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Lämna inkomstuppgift på blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Deltidstaxa

Sundbyberg tillämpar deltidstaxa för barn som går max 15 timmar på förskolan. Tiderna förläggs i samråd med förskolan och är anpassade efter förskolans verksamhet. Schematiden måste registreras via e-tjänsten för att det ska generera ett avdrag.

För barn 1–2 år vars vårdnadshavare väljer förskoleplats max 15 timmar i veckan betalas avgift med 5/8 av maxtaxan.

För barn som omfattas av allmän förskola vars vårdnadshavare väljer förskoleplats max 15 timmar i veckan räknas placeringen som avgiftsfri allmän förskola under skolans läsår. För plats under sommarlovet om max 15h/v betalas avgift med 5/8 av maxtaxan.

Maxtaxa

Sundbybergs stad tillämpar maxtaxa. Det betyder att det finns en övre gräns för hur mycket du betalar i förskoleavgift. Om ditt hushåll har en sammanlagd inkomst på 50 340 kr eller mer per månad före skatt betalar du den högsta avgiften i maxtaxans tabeller.

Om du har fler än ett barn i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem betalar du lägre avgift för det yngre syskonet. Avgift tas ut för högst tre barn.

Det yngsta räknas alltid som barn 1 oavsett form av barnomsorg.

Förskola och familjedaghem

Barn nummer

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

3%

1510 kr

Barn 2

2%

1007 kr

Barn 3

1%

503 kr

Barn 4


ingen avgift


Fritidshem

Barn nummer

Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

2%

1007 kr

Barn 2

1%

503 kr

Barn 3

1%

503 kr

Barn 4


ingen avgift


Avgiften betalas från och med det datum för placering som står på placeringsbeslutet. Du betalar avgift 12 månader per år för förskola, familjedaghem och fritidshem.

Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunen om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem.

Beräkna din avgift

Här kan du beräkna din avgift inom förskola och fritids.

Beräkna avgift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Senast uppdaterad 14 september 2021