Uppsägning av barnomsorgsplats

Om du inte längre behöver din plats inom förskola eller pedagogisk omsorg kan du säga upp den via e-tjänsten eller på blankett. Två månaders uppsägningstid gäller och avgift betalas under hela uppsägningstiden.

Om du flyttar till en annan kommun kan du fortsätta att utnyttja din plats i Sundbybergs barnomsorg i längst två månader från flyttdagen.

Om du inte använder din plats

Om du meddelar före angivet datum för placering att du inte kommer att utnyttja din tilldelade plats tillkommer ingen uppsägningstid. I övrigt gäller två månaders uppsägningstid.

Om en plats sägs upp och återplacering önskas inom tre månader räknas placeringen som om den fortgått hela perioden och avgift debiteras retroaktivt för dessa månader.

Byta förskola eller familjedaghem

Vid omplacering/byte till annan förskoleverksamhet behöver ingen uppsägning göras.

Från förskola eller familjedaghem till förskoleklass

Vid övergång från förskoleverksamhet till förskoleklass avslutas förskoleplatsen den 31 juli. Vill du göra ett uppehåll i placeringen mellan förskola och fritidshem så gäller två månaders uppsägningstid.

Behöver du fritidshem ska särskild anmälan göras.

Senast uppdaterad 5 augusti 2020