Ansöka om eller säga upp plats - e-tjänst

Här kan du ansöka om och säga upp plats i förskola och familjedaghem för ditt barn. Du kan även lämna schema för barnomsorg och lämna inkomstuppgift.

Du kan:

  • Ansöka om förskoleplats eller familjedaghem
  • Säga upp förskoleplats eller familjedaghem
  • Besvara platserbjudande (viktigt att svara antingen ja eller nej på erbjudande)
  • Lämna inkomstuppgift
  • Lämna in schema för barnomsorg
  • Ändra kontaktuppgifter

  Du kan ansöka till våra kommunala förskolor samt till de fristående förskolorna:

  • Badankan
  • I ur och skur Linet
  • Mimers förskola
  • Edda förskola

  Övriga fristående förskolor ansöker du till via deras egen hemsida.

  Ansökan om förskoleplats kan ske tidigast 3 månader efter barnets födelse.

  Villkor

  • Barnet ska vara folkbokfört i Sundbyberg
  • Barnet ska ha fyllt ett år
  • Vårdnadshavare ska arbeta, söka arbete eller studera

  Ändra din ansökan

  Om du vill ändra din ansökan om barnomsorg tex startdatum, val eller rangordningen av förskolorna, så behöver du göra en ny ansökan i e-tjänsten men du kommer att behålla kötiden från den första ansökan.

  Byta förskola

  Du som vill byta förskola gör en ansökan via e-tjänsten. Ansökan om byte hanteras som en ny ansökan.

  Du som flyttar hit

  Du som köpt eller hyr bostad i kommunen med avsikt att flytta hit kan också göra en ansökan. Du ansöker då via ansökningsblankett och bifogar ditt köpes- eller hyreskontrakt.

  Ansöka till förskola på blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Skicka till bou@sundbyberg.se

  Barn utan komplett personnummer

  Om ditt barn ännu inte fått sina fyra sista siffror trots att det är äldre än tre månader gammalt eller har skyddad identitet, kontakta handläggare på bou@sundbyberg.se

  Uppsägning

  Om du meddelar före angivet datum för placering att du inte kommer att utnyttja din tilldelade plats tillkommer ingen uppsägningstid. I övrigt gäller två månaders uppsägningstid.

  Om en plats sägs upp och återplacering önskas inom tre månader räknas placeringen som om den fortgått hela perioden och avgift debiteras retroaktivt för dessa månader.

  Om du flyttar ut från Sundbyberg

  Om du flyttar från Sundbyberg får du som längst behålla förskoleplatsen under två månader, räknat från nytt folkbokföringsdatum. Kommunen du flyttar till ska ha gett sitt godkännande till att du behåller platsen och också godkänna ersättning till Sundbybergs stad för platsen. Du betalar avgiften för förskoleplatsen till barnets hemkommun.

  Säger du inte upp platsen kommer den att avslutas automatiskt två månader efter ditt nya folkbokföringsdatum.

  • Säg upp platsen minst två månader innan
  • Meddela din förskola
  • Meddela din nya kommun om du önskar gå kvar på förskolan
  • Mejla till bou@sundbyberg.se

  Byta förskola eller familjedaghem

  Vid omplacering/byte till annan förskoleverksamhet behöver ingen uppsägning göras.

  Från förskola eller familjedaghem till förskoleklass

  Vid övergång från förskoleverksamhet till förskoleklass avslutas förskoleplatsen den 31 juli. Vill du göra ett uppehåll i placeringen mellan förskola och fritidshem så gäller två månaders uppsägningstid.

  Behöver du fritidshem ska särskild anmälan göras.

  Senast uppdaterad 7 maj 2021