Förskola och pedagogisk omsorg

Förskolan vänder sig till barn mellan ett och fem år. Du som arbetar, studerar eller är aktivt arbetssökande har rätt till förskola.

Är du folkbokförd eller ska folkbokföra dig i Sundbybergs stad har rätt att söka plats för ditt barn i förskola eller pedagogisk omsorg.

Läs mer om pedagogisk omsorg (familjedaghem).

I Sundbyberg finns både kommunala och fristående förskolor. Du kan söka den förskola eller familjedaghem du själv önskar.

Gör en ansökan eller läs mer om hur du ansöker om plats i förskola.

Jämför förskolor.

Läs mer om regler och avgifter.

Omsorg på kvällar, nätter och helger

Omsorg på kvällar, nätter och helger erbjuds vårdnadshavare som arbetar på obekväm arbetstid. Heldygnsomsorgen är öppet från 17.30 på vardagskvällar och dygnet runt på helger och helgdagar. Det är vårdnadshavarens arbetstid som styr barnets vistelsetid. Läs mer på Förskolan Ugglan som erbjuder heldygnsomsorg.

Finskt förvaltningsområde

Sundbyberg ingår i förvaltningsområdet för Sveriges finska minoritet. Därför erbjuder staden inom ramen för förskolan tvåspråkig pedagogisk verksamhet för finskspråkiga barn.

Läs mer om vår finskspråkiga verksamhet.

Senast uppdaterad 19 november 2019