Kunnanvaltuuston lokakuussa tekemät päätökset

Kaupungin uusi visio, kolmannesvuosiraportti ja mahdollisuus saada yläaste Sundbybergin keskustaan ovat joitakin kunnanvaltuuston lokakuun 24. päivän kokouksessa käsittelemistä asioista. Esittelemme seuraavassa osan kunnanvaltuuston tekemistä päätöksistä. Päätökset löytyvät kokonaisuudessaan kunnan diaarista.

Kaupungin uusi visio

”Sundbyberg kasvaa kanssasi!” (”Sundbyberg växer med dig!”) on Sundbybergin kaupungin uusi visio, ja kaupungin kolme ydinarvoa ovat ”elämää, uusajattelua, yhteisvoimaa” (”levande, nytänkande, tillsammans”). Kunnanvaltuusto teki asiaa koskevan päätöksen ja hyväksyi Sundbybergin kaupungin vision 2030.

Dnro 0356/2015, asia 7

Kolmannesvuosiraportti

Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden toisen kolmannesvuosiraportin, joka käsittää tammikuun 1. päivän ja elokuun 31. päivän välisen ajanjakson. Tulos oli 51,9 miljoonaa kruunua, mitä voidaan verrata vuoden 2015 vastaavaan ajanjaksoon, jolloin tulos oli 12,5 miljoonaa kruunua. Budjettiin verrattuna tulos oli 26,6 miljoonaa kruunua huonompi kuin budjetoitu summa.

Dnro 0262/2016, asia 11

Uusia asuntoja Hallonbergeniin

Sundbybergin kaupunki myy osan kiinteistöstä Sundbyberg 2:30, joka sijaitsee Rissneledenin varrella Hallonbergenissä. Kiinteistö myydään Hallonkullen Fastighets AB:lle hieman yli 150 uuden asunnon rakentamisen mahdollistamiseksi. Suunnitellut uudet rakennukset ovat puutaloja. Uusien talojen rakentamisen yhteydessä parannetaan myös Rissneledenin katuympäristöä Gesällvägenin ja Bergshöjdenin välisellä alueella.

Dnro 0146/2015, asia 17

Yläasteen koulu Löfströms Allén varrelle

Aiemman asemakaavan mukaan Eken 4-korttelin aluetta Löfströms Allén varrella oli lupa käyttää ainoastaan teollisuusrakentamiseen. Uuden, vastahyväksytyn asemakaavan mukaan korttelia voidaan sen sijaan käyttäää koulutoimintaan ja toimistojen/keskustan rakentamiseen. Koulutoimintaa voidaan harjoittaa joko yläasteen kouluna tai ylempänä oppilaitoksena.

Dnro 0563/2014, asia 18

Förvaltaren myy maata HSB:lle

Kunnanvaltuusto päätti myöntää Förvaltarenille luvan myydä joukon kiinteistöjä HSB Bostad AB:lle. Kyseessä on Klockstapeln-kiinteistö Örsvängenin varrella Örissä sekä lisäksi kaksi korttelia, jotka sijaitsevat suunnitellun Ursviks Torgin ja Västra Ursvikin raitiotieaseman yhteydessä (korttelit 2 ja 3 enklaavi 9:n alueella).

Dnro 0447/2016, asia 19

Kansalaisaloitteet

Kuntaan on toimitettu kymmenen kansalaisaloitetta. Osa niistä koskee kävelytien rakentamista Hamngatanille, kohtauspaikan perustamista kaupungin nuorille Rissne ängar-alueelle sekä hidastustöyssyjen pystyttämistä Ursvikin pyöräteille.

Asiat 20–29

Vastaukset kansalaisaloitteisiin

Osaan kansalaisaloitteista on jo vastattu. Kyseiset ehdotukset koskevat muun muassa moottoripyörien pysäköintiä, hidastustöyssyjä ja suojateitä.

Asiat 30–47

Senast uppdaterad 10 marraskuuta 2016