Suomen kielen hallintoalue

Sundbybergin kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen vuodesta 2011 lähtien.

Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus käyttää suomea ollessasi yhteydessä kuntaan. Sinulla on myös oikeus esikoulutoimintaan ja vanhustenhuoltoon kokonaan tai olennaisilta osin suomenkielellä. Sundbybergin kaupungilla on myös erityinen vastuu suojella suomen kielen asemaa ja edistää ruotsinsuomalaisten mahdollisuuksia säilyttää ja kehittää kulttuuriperintöäänsä.

Vähemmistölaki

Sundbybergin kaupunki ja 65 muuta kuntaa kuuluvat suomen kielen hallintoalueeseen. Uudistettu laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä tuli voimaan vuonna 2019.  Laki vahventaa kansallisten vähemmistöjen oikeuksia ja lisää viranomaisten vastuuta vähemmistökielten ja
-kulttuurin ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

Ruotsin vähemmistöpolitiikka

Joulukuussa 1999 valtiopäivät päättivät, että Ruotsi liittyy Euroopan neuvoston kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimukseen ja hyväksyy Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan. Valtiopäivät päätti myös vähemmistöpolitiikasta ja tunnusti viisi kansallista vähemmistöä ja vähemmistökieltä. Ruotsin kansallisia vähemmistöjä ovat juutalaiset, romanit, ruotsinsuomalaiset, saamelaiset ja torniolaaksolaiset. Vähemmistökieliä ovat jiddiš, meänkieli, romani, saame ja suomi.

Miksi ruotsinsuomalaiset?

Ruotsinsuomalaiset ovat asuttaneet Ruotsissa jo pitkään ja muodostavat ryhmän, jolla on ilmeinen yhteenkuuluvuus sekä oma kieli ja kulttuurillinen yhteisyys. Sundbybergissä asuu tuhansia ruotsinsuomalaisia.

Vaikuta

Yhdessä saamme parhaat ideat. Haluamme kuulla, mitä ajattelet! Onko sinulla ideoita, jotka hyödyntävät kaupungin ruotsinsuomalaisia tai auttavat meitä kehittämään suomen kielen hallintoaluetta?

Ota yhteyttä suomen kielen hallintoalueen koordinoijaan!

Senast uppdaterad 23 elokuuta 2023