Suomen kielen hallintoalue

Sundbybergin kaupunki kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen helmikuusta 2011 lähtien.

Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus käyttää suomea ollessasi yhteydessä kuntaan. Sinulla on myös oikeus esikoulutoimintaan ja vanhustenhuoltoon osittain tai kokonaan suomenkielellä. Sundbybergin kaupungilla on myös erityinen vastuu suojella suomen kielen asemaa ja edistää ruotsinsuomalaisten mahdollisuuksia säilyttää ja kehittää kulttuuriperintöä.

Vähemmistölaki

Sundbybergin kaupunki ja 55 muuta kuntaa kuuluvat hallintoaluekuntiin. Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä tuli voimaan 1. tammikuuta 2010.  Laki vahventaa kansallisten vähemmistöjen oikeuksia ja sen kuuluu helpottaa vähemmistökielten ja kulttuurin ylläpitämistä ja kehittämistä.

Ruotsin vähemmistöpolitiikka

Joulukuussa 1999 päätti valtiopäivät, että Ruotsi liittyy Euroopan neuvoston kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimukseen ja hyväksyy Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan Eurooppalaisen peruskirjan. Valtiopäivät päätti myös vähemmistöpolitiikasta ja tunnusti viisi kansallista vähemmistöä ja vähemmistökieltä. Ruotsin kansalliset vähemmistöt ovat juutalaiset, romanit, ruotsinsuomalaiset, saamelaiset ja torniolaaksolaiset. Vähemmistökieliä ovat jiddiš, mäenkieli, romani, saame ja suomi.

Miksi ruotsinsuomalaiset?

Ruotsinsuomalaiset ovat asuttaneet Ruotsissa jo pitkään ja muodostavat ryhmän, jolla on ilmeinen yhteenkuuluvuus sekä oma kieli ja kulttuurillinen yhteisyys. Sundbybergissä asuu tuhansia ruotsinsuomalaisia.

Vaikuta

Yhdessä saamme parhaat ideat. Haluamme kuulla, mitä ajattelet! Onko sinulla ideoita, jotka hyödyntävät kaupungin ruotsinsuomalaisia tai auttavat meitä kehittämään suomen kielen hallintoaluetta?

Ota yhteyttä suomen kielen hallintoalueen koordinoijaan.

Senast uppdaterad 2 heinäkuuta 2018