Näin kunnanvaltuusto toimii

Kunnanvaltuusto kokoontuu säännöllisesti. Kokouksissa käsitellään erilaisia ehdotuksia, kysymyksiä ja päätöksiä.

Kunnanvaltuusto käsittelee aina:

Välikysymykset


Välikysymys on kirjallinen kysymys, jonka kunnanvaltuutettu esittää kyseisestä asiasta vastuussa olevalle, esimerkiksi jonkin lautakunnan puheenjohtajalle. Välikysymyksen tarkoituksena on saada tietoa siitä, miten kunnan hallintoa hoidetaan. Välikysymys on siis keino valvoa toimintaa.

Aloitteet

Aloitteet ovat kirjallisia ehdotuksia, jotka ovat yhden tai useamman kunnanvaltuutetun tekemiä ja joista kunnanvaltuuston on tehtävä päätös. Aloitteista ei tehdä päätöstä saman kokouksen aikana, vaan ne on ensin valmisteltava. Valmistelemisella tarkoitetaan sitä, että asiassa tehdään selvitys ja kerätään tietoja ja faktoja, jotta valtuustolle esitettävä ehdotus olisi mahdollisimman hyvin perusteltu.

Kansalaisaloitteet

Kaikki Sundbybergin asukkaat voivat myös toimittaa omia ehdotuksiaan kunnanvaltuustolle. Näitä ehdotuksia kutsutaan kansalaisaloitteiksi.

Päätökset

Kokouksissa käsitellään päätösasiat, eli ne asiat, joista kunnanvaltuusto tekee päätöksen. Useimmiten kunnanhallituksen puheenjohtaja tai vastuussa olevan lautakunnan puheenjohtaja aloittaa käsittelyn esittämällä oman näkemyksensä asiasta. Sen jälkeen seuraa yleinen keskustelu.

Päätöksen tekeminen

Kunnanvaltuutetut hyväksyvät ehdotuksen eli puoltavat sitä tai  vaativat ehdotuksen hylkäämistä eli kumoamista. Valtuutettu voi pyytää äänestystä päätöksistä. Äänestys tapahtuu avoäänestyksellä, jossa jokaisella kunnanvaltuutetulla on yksi ääni. Kukin valtuutettu voi joko äänestää "kyllä" tai "ei" tai pidättyä äänestämästä.

Valtuutetut voivat tehdä päätökseen varauksen tehdäkseen selväksi, että he eivät tue päästöstä. Varauksen edellytyksenä on, että valtuutettu on osallistunut päätöksen tekoon.

Jos kolmasosa valtuutetuista pyytää muutosta tai lisäystä päätösehdotukseen tai harkinta-aikaa, voidaan ehdotus otattaa uudelleen käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa.

Senast uppdaterad 22 kesäkuuta 2015