Maksut

Kunnassamme noudatetaan enimmäismaksusääntöjä. Korkein lasta kohti perittävä maksu esikoulusta ja pedagogisesta hoidosta on 1 362 kruunua. Korkein lasta kohti perittävä maksu koulupäivähoidosta (vapaa-ajankoti tai vapaa-ajankerho) on 908 kruunua.

Lapsesta tai lapsista perittävä maksu lasketaan perheen kuukausitulojen perusteella. Tuloja ovat esimerkiksi:

 • bruttopalkka (ennen veroja)
 • eläke (ei lapseneläke)
 • lapsen hoitoavustus
 • sairauskorvaus
 • vanhempainraha
 • työttömyyskorvaus
 • koulutusavustus
 • perheavustus
 • tietyt elinkeinotoiminnasta saadut tulot

Seuraavat tuet ja avustukset eivät ole tuloja:

 • asuntoavustus
 • lapsilisä, monilapsikorotus
 • toimeentulotuki
 • elatusavustus tai elatustuki
 • opintoraha

Jos perheen kuukausitulot ovat 45 390 kruunua tai enemmän, peritään enimmäismaksu. Jos perheen kuukausitulot ovat alle 45 390 kruunua, maksu peritään eri prosenttimäärien mukaan. Prosenttimäärät määräytyvät:

 • Sen mukaan, montako lasta perheessä on. Jos lapsia on enemmän kuin kolme, maksu peritään kolmesta nuorimmasta. Nuorin lapsi lasketaan lapseksi numero 1.
 • Sen mukaan, käyvätkö lapset esikoulua vai vapaa-ajankotia.
Lapset esikoulussa tai pedagogisessa hoidossa
Lasten lukumäärä Kuukausitulot alle 45 390 kruunua Kuukausitulot 45 390 kruunua tai enemmän (enimmäismaksu)
Lapsi 1 3 prosenttia tuloista 1 362 kruunua
Lapsi 2 2 prosenttia tuloista 908 kruunua
Lapsi 3 1 prosentti tuloista454 kruunua

Lapsi 4

Maksuton

 

Lapsi koulupäivähoidossa (vapaa-ajankoti)
Lasten lukumäärä Kuukausitulot alle 45 395 kruunua Kuukausitulot 45 395 kruunua tai enemmän (enimmäismaksu)
Lapsi 1 2 prosenttia tuloista 908 kruunua
Lapsi 2 1 prosentti tuloista 454 kruunua
Lapsi 3 1 prosentti tuloista 454 kruunua

Lapsi 4

Maksuton

 

Toimita tiedot tuloistasi kunnalle

Oikean maksun määräämiseksi on tärkeää, että toimitat tiedot perheesi tuloista kunnalle. Muussa tapauksessa sinulta peritään enimmäismaksu.

Senast uppdaterad 24 elokuuta 2017