Maksut

Sundbybergin kunnassa noudatetaan enimmäismaksusääntöjä. Korkein lasta kohti perittävä maksu esikoulusta ja pedagogisesta hoidosta on 1 645 kruunua. Korkein lasta kohti perittävä maksu koulupäivähoidosta (vapaa-ajankoti tai vapaa-ajankerho) on 1097 kruunua.

Lapsesta tai lapsista perittävä maksu lasketaan perheen kuukausitulojen perusteella. Tuloja ovat esimerkiksi:

 • bruttopalkka (ennen veroja)
 • eläke (ei lapseneläke)
 • lapsen hoitoavustus
 • sairauskorvaus
 • vanhempainraha
 • työttömyyskorvaus
 • koulutusavustus
 • perheavustus
 • tietyt elinkeinotoiminnasta saadut tulot

Seuraavat tuet ja avustukset eivät ole tuloja:

 • asuntoavustus
 • lapsilisä, monilapsikorotus
 • toimeentulotuki
 • elatusavustus tai elatustuki
 • opintoraha

Jos perheen kuukausitulot ovat 54 830 kruunua tai enemmän, peritään enimmäismaksu. Jos perheen kuukausitulot ovat alle 54 830 kruunua, maksu peritään eri prosenttimäärien mukaan. Prosenttimäärät määräytyvät:

 • lasten määrän mukaan. Jos lapsia on enemmän kuin kolme, maksu peritään kolmesta nuorimmasta. Nuorin lapsi lasketaan lapseksi numero 1, sekä
 • sen mukaan, käyvätkö lapset esikoulua vai vapaa-ajankotia.
Lapset esikoulussa tai pedagogisessa hoidossa
Lasten lukumääräTulot alle 54 830 kr/kkTulot 54 830 kr tai enemmän/kk (enimmäismaksu)
1. lapsi 3 % tuloista1645 kruunua
2. lapsi 2 % tuloista1097 kruunua
3. lapsi 1 % tuloista548 kruunua

4. lapsi

Maksuton

 

Lapsi koulupäivähoidossa (vapaa-ajankoti)
Lasten lukumääräTulot alle 54 830 kr/kkTulot 54 830 kr tai enemmän/kk (enimmäismaksu)
1. lapsi 2 % tuloista1097 kruunua
2. lapsi 1 % tuloista548 kruunua
3. lapsi 1 % tuloista548 kruunua

4. lapsi

Maksuton

 

Toimita tiedot tuloistasi kunnalle

Oikean maksun määräämiseksi on tärkeää, että toimitat tiedot perheesi tuloista kunnalle. Muussa tapauksessa sinulta peritään enimmäismaksu.

Senast uppdaterad 21 syyskuuta 2023