Teatteristudio

Teatterikursseilla saat oppia kaiken improvisaatioista ja eläytymiskyvystä kehon ja äänen käyttöön tietyn roolihahmon luomiseksi. Lisäksi saat mahdollisuuden esiintyä yleisön edessä.

Teatteristudion kurssit on jaettu iän mukaan neljään eri vaiheeseen. Eri vaiheiden kurssisisältö riippuu siitä, kuinka kauan olet käynyt teatterissa ja millainen kokemus ja millaiset tiedot sinulla on teatterista.

Ilmoittautuminen ja hinnat Linkki toiselle sivustolle, avautuu uuteen ikkunaan.

Vaihe 1 (kesto: kaksi lukukautta)

Hyödynnämme lasten mielikuvitusta ja ideoita ja annamme heidän ilmaista itseään roolileikkien, teatteriharjoitusten ja improvisaatioiden muodossa. Etusijalla ovat ryhmän dynamiikka ja vuorovaikutus. Jokainen saa huomiota ja äänensä kuuluville. Kurssin päätteeksi annamme näytteen vuoden draamatunneista.

Vaihe 2 (kesto: kaksi lukukautta)

Yhteistyö-, keskittymis-, eläytymis- ja mielikuvitusharjoituksia sekä liikkeiden, kehon ja äänen käyttöä leikkien muodossa. Improvisoimalla ja dramatisoimalla omia ideoita tai valmiita kertomuksia pistämme pystyyn yksinkertaisen esityksen. Kurssin päätteeksi annamme pienen esityksen yleisön edessä.

Vaihe 3 (kesto: kaksi–kolme lukukautta)

Miten käyttää kehoa ja ääntä välineenä roolihahmon luomisessa? Miten näyttämöllä toimitaan? Kurssilla saat perustiedot näyttelemisestä ja laadit improvisoinnin ja omien ideoittesi avulla näytelmän. Voimme myös käyttää valmista käsikirjoitusta. Tavoitteena on luoda yhdessä ja pitää hauskaa. Kurssin päätteeksi annamme pienen esityksen yleisön edessä.

Vaihe 4 (kesto: kolme–neljä lukukautta)

​Syventyminen tulkintaan ja roolityöhön. Saamme tietoja ja käytännön taitoja näyttämötoiminnasta, ideoista valmiiseen esitykseen. Osallistut prosessiin, jonka tuloksena syntyy teatteriesitys, ja saat vastata aktiivisesti muun muassa lavastuksesta, puvuista ja ehostuksesta. Kurssin päätteeksi annamme suurehkon teatteriesityksen yleisön edessä.

Senast uppdaterad 19 tammikuuta 2018