Illustrerad bild av en flicka som cyklar bredvid en hög häck runt en villatomt

Klipp häcken – för säkerhets skull

Det är både fint och trevligt när det växer och frodas i trädgårdarna, men det kan bli för mycket av det goda. Hjälp till att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten genom att klippa ner skymmande växtlighet. Följ gärna våra råd nedan.

Du som fastighetsägare har ett ansvar att hålla efter häckar, buskar och träd på den egna fastigheten. Du ska se till att växtligheten på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, som att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar. Du kan faktiskt bli skadeståndsskyldig om det sker en olycka för att du exempelvis inte klippt häcken.

Illustration på en cyklande flicka som kör mot en villautfartFörstora bilden

Klicka på bilden för att göra den större.

Du som har utfart mot gata

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter, inom markerad sikttriangel.

Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Illustrerad bild på en flicka som cyklar på trottoaren utanför en villatomtFörstora bilden

Klicka på bilden för att göra den större.

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vartdera hållet.

Illustration på en dam och en hund som står under ett träd vars grenar hänger ut över trottoarenFörstora bilden

Klicka på bilden för att göra den större.

Du som har tomt intill gata

Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Detta gäller:

  • över gångbana, minst 2,4 meter
  • över cykelväg, minst 3,2 meter
  • över körbana, minst 4,6 meter

Träd och buskar växer

Det är viktigt att du redan vid planteringstillfället föreställer dig trädens och buskarnas utveckling några år framåt. Växterna breder också ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, var man befinner sig och hur jorden ser ut och sköts.

På trädgårdshandeln och plantskolor finns mycket kunskap att hämta. Där kan du få tips om arter som passar trädgården, både klimat- och funktionsmässigt och även råd på hur du sköter dem.

Hitta fastighetsgränsen

Vill du reda ut oklarheter kring din fastighet? Med Lantmäteriets e-tjänst "Min Fastighet" hittar du detaljerad information om din egen fastighet. Här hittar du den Länk till annan webbplats..

Tänk på var du slänger trädgårdsavfallet

Det är inte tillåtet att slänga avfallet på kommunens mark eller i skogar. Du har tre alternativ för att ta hand om ditt trädgårdsavfall:

  • Kompostera avfallet i din trädgård och få egen gödsel och jord till odlingar och gräsmatta.
  • Beställ ett kärl för trädgårdsavfall av Savab. De tömmer kärlet varannan vecka mellan april och november. För mer information kontakta Savab, telefon 08‑518 336 50, eller läs mer här. Länk till annan webbplats.
  • Kör avfallet till en återvinningscentral.

Eldning av trädgårdsavfall

Under veckorna 17, 18, 40 och 41 är det tillåtet att elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall i din trädgård eller på din kolonilott. Eldning sker alltid under eget ansvar.

Observera!

Om det är extremt torrt i skog och mark kan räddningstjänsten utfärda eldningsförbud. För att veta vad som gäller den dag du ska elda kan du ringa till Storstockholms brandförsvars automatiska telefonsvarare på 08-454 83 39.

Här hittar du mer information från Storstockholms brandförsvar Länk till annan webbplats..

Vad säger lagen?

Du som fastighetsägare har ett ansvar att hålla efter häckar, buskar och träd på den egna fastigheten. Du ska se till att växtligheten på tomten inte skymmer sikten eller medför andra problem för trafiken, som att skymma skyltar, vägmärken och belysningsstolpar. Du kan faktiskt bli skadeståndsskyldig om det sker en olycka för att du exempelvis inte klippt häcken.

En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.

8 kap 15 § plan- och bygglagen (2010:900)

Senast uppdaterad 14 april 2023