Svartvit gatuskylt

Så namnges gator

Varje gata, park, kvarter och torg i Sundbyberg bär på namn som är noggrant utvalda och bestämda av kommunen. Chefen för sektorn för samhällsbyggnad i Sundbyberg tar fram förslag med hjälp av en namnberedning.

Stadsmiljö- och tekniska nämnden godkänner namnen, som därefter fastställs av kommunfullmäktige. Det finns flera olika sätt att namnge gator, parker och kvarter. Ett sätt är att kategorisera alla namn inom ett område eller stadsdel. I till exempel stadsdelen Lilla Ursvik är alla kvarteren uppkallade efter diverse frukter och bär, medan gatunamnen i Rissne är baserade på olika militära begrepp.

Historien är viktig

Det är mycket vanligt att man ger namn efter en pågående eller tidigare användning av marken. Många områden och gator brukar också bli uppkallade efter historiska saker. Den gamla gården (Stora Ursviks Gård), som en gång låg i dagens nya del av Ursvik, var en av de sista kronogårdarna. Därför fick en av gatorna namnet ”Kronogårdsvägen”.

Memorialnamn är också väldigt vanligt. Gator och vägar är då uppkallade efter en avliden person. Ett exempel är Löfströms allé till minne av stadens grundare A P Löfström.

Den ansvarige tjänstepersonen inom sektorn får göra en viss efterforskning om platsen när den ska namnges, till exempel för att se om det legat något på platsen tidigare.

Ingen regel utan undantag

I Sverige används namnen oftast med ändelsen gata, väg eller gränd. Gata är den vanligaste ändelsen inom tätbebyggelse, väg används i ytterområden, exempelvis i villakvarter, medan gränd oftast används som benämning på en liten återvändsgata.

Det finns dock undantag till både ändelserna och deras användningsområden. I Sundbyberg finns exempelvis Lysgränd, som tidigare var en del av Råstensgatan, en av de större gatorna i centrala Sundbyberg. Förklaringen till det nya namnet var en felaktig numrering längs gatan. Siffrorna räckte då inte till och man var tvungen att döpa om en bit av gatan som fick namnet ”Lysgränd”.

Lagar reglerar namngivandet

Även om varje kommun själv bestämmer sina gatu- och kvartersnamn är det inte tillåtet att göra precis som man vill. Lantmäteriverket i Gävle vakar över nya namn och det finns också en kulturminneslag som det ska tas hänsyn till. När man i Sundbybergs kommun ger förslag till nya namn går det alltid en remiss till det lokala lantmäteriverket i Stockholm.

Lagen säger att man måste ta hänsyn till svenskt språkbruk. Bokstaven W istället för V är exempelvis inte okej i de flesta fall. Det är också viktigt att titta på gatunamn som finns i närheten, för att undvika förväxlingar. Det ska vara solklart vilken gata som avses, till exempel om någon ringer efter ambulans.

Många aspekter vid namnbyte

Samma regler gäller vid namnbyte på en gata, ett torg eller någon annan plats. Då finns det fler aspekter att ta hänsyn till. Eftersom det ursprungliga namnet kan ha lång hävd i trakten och använts länge av många, kan det också skapa många problem. Det kan medföra kostnader för privatpersoner och företag med adress på just den gatan.​

Senast uppdaterad 20 januari 2022