Sund och säker skolväg

Trafiken runt våra skolor är ett växande problem. När allt fler kör sina barn till och från skolan försämras både luften och säkerheten för barnen. Projektet "Sund och säker skolväg" vill uppmuntra fler att gå, cykla eller åka kollektivt till skolan.

Projektet "Sund och säker skolväg" syftar till att förbättra stadens skolvägar och öka andelen elever i grundskolan som reser hållbart till skolan.  

Resvaneundersökning

Det är viktigt att barnen känner sig säkra och trygga i trafiken. En del i projektet "Sund och säker skolväg" är att skapa en så bra trafikmiljö runt skolorna som möjligt.

Under hösten har vi skickat ut en enkät till elever i Ursviksskolan och Ängskolan och deras föräldrar. Vi vill veta hur de tar sig till och från skolan idag och hur de upplever miljön runt skolan. Resultatet ska användas när vi planerar åtgärder för att förbättra trafiksituationen framöver.

Symbol för "gåtåg".

Gåtåg

Ett alternativ till att föräldrar skjutsar sina barn till skolan är att organisera ett gåtåg. Det innebär att flera familjer i ett område turas om att gå med sina egna och andras barn till skolan.

Studier visar att barn som går eller cyklar till skolan på morgonen blir piggare, friskare och koncentrerar sig bättre under lektionerna. De barn som går tillsammans till skolan får även tillfälle att prata av sig innan skoldagen börjar.

En annan fördel är att barn som bor nära varandra får chansen att lära känna varandra. Alla går inte i samma klass, så gåtåget kan vara en bra början till kontakt.

Senast uppdaterad 10 januari 2020