Skador, synpunkter och frågor om snöröjning

Här kan du läsa om hur du kontaktar oss om du fått skador på din egendom, eller har synpunkter eller frågor om snöröjningen.

Kontakta oss

Du kan felanmäla och lämna synpunkter i vår e-tjänst Synpunkter och medborgarförslag. Vid akut felanmälan kan du ringa stadsmiljö- och serviceförvaltningen på telefon 08-706 80 00. På helger och vardagar efter klockan 17:00 ringer du 08-733 03 83.

Jag har fått skador på min egendom. Vad gör jag nu?

Om till exempel din bil, brevlåda eller ditt staket har fått skador vid snöröjning bör du som ägare anmäla vad som har hänt så att skadorna kan repareras. Kontakta stadsmiljö- och serviceförvaltningen eller gör en felanmälan via e-tjänst. Vi kommer sedan att kontakta dig.

Vid en skadeanmälan ska du ange följande uppgifter:

  • Datum och tid då skadan inträffade
  • Gatuadress till platsen där skadan skett
  • Beskrivning av hur skadan gick till
  • Eventuella skadeståndsanspråk
  • Bifoga helst foto
  • Person- och kontaktuppgifter

Om du har din brevlåda, staket eller rabatter placerade utanför din tomtgräns kan du inte räkna med ersättning om den skadas vid snöröjningen. Var noga med att se till att ett staket som sätts upp vid tomtgränsen är så pass kraftigt att det står emot snömassorna.

Senast uppdaterad 8 mars 2018