Snöröjning

Det är vi på kommunen tillsammans med entreprenörer som sköter snöröjningen på kommunala gator och allmänna platser. Du som fastighetsägare ansvarar för att området utanför ditt hus är fritt från snö och is.

Så här prioriterar vi

Det är viktigt att utryckningsfordon och kollektivtrafik ska kunna ta sig fram. Därför plogar vi huvudgator, bussleder och större gång- och cykelvägar först.

Läs mer om hur vi prioriterar snöröjningen i staden.

Snöröjning av cykelbanor

Vi använder en särskild snöröjningsmaskin till cykelbanorna, en så kallad sopsaltare. Den består av en sopvals och en påhängd vagn. Borsten på sopsaltaren sitter fram och saltlösningen kommer ut längst bak från fordonet. Sopvalsen borstar alltså bort snö och skräp och vagnen sprider ut saltet, som antingen är saltlake, saltlake och torrsalt eller bara torrsalt.

För dig som cyklist innebär sopsaltningen att framkomligheten och trafiksäkerheten ökar – både på vintern när cykelbanan hålls ren från snö och is och på våren när cykelbanan är fri från grus. Det innebär också att tillgängligheten för gående förbättras.

De gulmarkerade cykelbanorna på kartanPDF sopsaltas.

Ditt ansvar – vårt ansvar

Både kommunen och du som fastighetsägare har ansvar för att snöröjningen i Sundbyberg ska fungera bra.

Läs mer om vem som ansvarar för vad.

Skador, synpunkter eller frågor

Om du fått skador på något du äger i samband med snöröjning, eller vill föra fram synpunkter eller frågor kan du alltid kontakta oss.

Kort fakta om snöröjningen

  • Snöröjningen startar när snödjupet är minst 5 cm på gång- och cykelvägar och 7 cm på körbanorna.
  • Första prioritet är huvudgator, bussleder och huvudstråk för gång- och cykelbanor.
  • Sundbyberg har tillgång till tre lastbilar, fyra traktorer, två hjullastare samt nio mindre maskiner för gång- och cykelbanor.
  • Snöplogar med ett så kallat flytläge, inte väghyvlar, används. Att skrapa ytorna helt rena från all snö och is går därför inte.
  • Att snöröja hela Sundbyberg med full bemanning och alla maskiner igång tar 10–14 timmar

Vanliga frågor om snöröjning

Alla trappor och gångbanor är inte snöröjda. Varför?

Trappor snöröjs inte under helger och vissa är avstängda hela vintern. Det finns också ett antal gångbanor och parkvägar som inte sköts alls under vintern.

Trottoarerna snöröjs på våra så kallade servicedagar. Det innebär att det är parkeringsförbud vid vissa tider så att vi kan komma fram med våra snöröjningsfordon utan att skada andra fordon på gatan.

Hur jobbar ni med halka?

Vid vinterväglag gör vi en kontroll av alla gator, trottoarer och gång- och cykelvägar varje dag. På helger gör vi en kontroll eller en insats om vi kan förutse halka utifrån väderförhållandena eller får felanmälningar från medborgare.

Vid halkbekämpning används den metod (sand, saltlake eller befuktat torrsalt) som förväntas ge bäst resultat. På huvudgatorna används i första hand saltlake som är en miljövänligare halkbekämpningsmetod. Den innehåller 80 procent vatten och 20 procent salt. På övriga vägar och gator används sand.

Vad påverkar snöröjningen?

Varje snöfall är unikt. Varje snöröjning ser annorlunda ut beroende på vilken typ av snö som fallit, hur vädret varit innan och efter snöfallet, vilken tid det är på dygnet och så vidare. Olika förutsättningar gör att arbetet med snöröjningen kan ta kortare eller längre tid.

Arbetet underlättas och går fortare om vi får hjälp av dig. Du kan till exempel se till att lämna företräde för arbetsfordon, respektera parkeringsbestämmelser och inte skotta ut snö på gångbanor och körbanor.

Hur ser beredskapen ut?

Vi följer väderprognoser flera gånger per dag för att bedöma vilka åtgärder som kan komma att krävas under närmsta dygnet. Vi har tillgång till tre lastbilar, fyra traktorer, två hjullastare samt nio mindre maskiner för gång- och cykelbanor.

När börjar ni sopa gatorna efter vintern?

Målet är att alla gator, gång- och cykelvägar ska vara rensopade så fort som möjligt efter avslutad vinter, senast den 15 maj. För att hinna sopa klart påbörjas arbetet så snart vädret och temperaturen tillåter, senast i början av april.

När sandsopningen kommer igång på allvar sker arbetet dygnet runt. Sandsopningen börjar normalt med gator som har städdag/nattparkering. Städdagsparkeringen upphör den 15 maj och därför strävar vi efter att få dessa gator helt klara innan lagligt parkerade fordon försvårar arbetet. I villaområden sker sopningen enligt ett rullande schema år från år mellan områdena. Många villaägare brukar passa på att sopa ut från sina egna tomter. Så länge det bara är sand och grus är det tillåtet att göra så.

Läs mer om sandupptagning här

Senast uppdaterad 14 november 2019