Parkering – flexibla servicetider

Vi försöker hela tiden förbättra möjligheten att använda gaturummet mer effektivt. Genom att korta ner servicetider skapar vi möjlighet till flera parkeringstimmar.

Under 2021 togs ett politiskt beslut om att samhällsbyggnads-och serviceförvaltningen skulle se över möjligheten för införande av flexibla servicetider. Syftet var att skapa ett flexibelt gaturum med en effektivare markanvändning.

I en första etapp togs servicetiden bort i centrala Sundbyberg och Lilla Alby på de gator som det var möjligt under juli månad.

I den andra etappen kommer servicetider som är gällande från den 1 november kl. 8-16 att justeras till förmiddagar kl 8-12 respektive eftermiddagar kl. 12-15 på det sträckor som det är möjligt. Detta kommer att påverka Brotorp, centrala Sundbyberg, Lilla Alby, Lilla Ursvik, Storskogen och Stora Ursvik positivt.

På övriga sträckor där det inte är möjligt att förlägga städtiden till för- eller eftermiddag förkortas den till kl. 8-15.

Vissa gator har högre behov av tillgänglighet och framkomlighet och kommer därmed inte att regleras om. Detta gäller bland annat för bussgator.

Senast uppdaterad 15 juni 2023