Nya parkeringsregler från 1 augusti 2019

Kommunfullmäktige i Sundbybergs stad har beslutat om nya regler och avgifter för boendeparkering, ändringar i felparkeringsavgifter samt justerade parkeringstider . Här är en sammanfattning av förändringarna. 

Syftet med ändringarna är att göra det tydligare var det går att boendeparkera, till exempel genom förbättrad skyltning. Nybyggda fastigheter ska från och med att de nya reglerna börjar gälla ordna med parkering på kvartersmark, vilket innebär att de boende i dessa fastigheter inte får tillstånd för boendeparkering. För dig som redan har ett beviljat boendeparkeringstillstånd är det ingen skillnad.

En nyhet är att tillstånd för boendeparkering även kan ges för motorcyklar.

Vad är ett boendeparkeringstillstånd?

Med ett boendeparkeringstillstånd blir parkeringsavgiften subventionerad. Du parkerar till en fast månadsavgift istället för timavgift. Tillståndet gäller endast på markerade parkeringsplatser med skylten ”Boende + område” inom det område du är folkbokförd i.

Exempel:

Vad kostar ett boendeparkeringstillstånd?

Månadsavgiften för boendeparkering höjs till 600 kronor för personbilar klass I. Månadsavgiften för MC blir 200 kronor per månad.

En årlig ansökningsavgift på 150 kronor införs den 1 januari 2020.  

Vem kan söka boendeparkeringstillstånd?

 • Du ska vara folkbokförd på en adress i ett boendeområde inom Centrala Sundbyberg, Lilla Alby, Storskogen, Stora Ursvik, Rissne eller Brotorp.
 • Du ska stå som ägare till fordonet i Transportstyrelsens bilregister.
 • Du kan bara söka tillstånd för ett fordon.  
 • Du måste vara över 18 år.

Regler och villkor för boendeparkeringstillstånd

 • Tillståndet gäller ett år i taget från det datum som det har blivit beviljat.
 • Tillståndet gäller då plats finns tillgänglig på någon av de markerade parkeringsplatserna i ditt boendeområde.
 • Ett boendeparkeringstillstånd innebär inte att en parkeringsplats reserveras för ditt fordon.
 • Du ansvarar själv för att kontrollera när månadsavgiften upphör.
 • Tillståndet är personligt och får inte överlåtas till någon annan.
 • Tillståndet gäller bara på kommunal gatumark och inte på privat parkering.
 • Du får inget kort eller tillståndsbevis att placera i vindrutan som visar att du har ett boendeparkeringstillstånd. Bilens registreringsnummer kontrolleras i stället av parkeringsvakterna mot en databas.

Regler för fordonet

 • Fordonet ska vara upptaget i Transportstyrelsens register.
 • Fordonet ska vara registrerat som personbil klass I eller MC.
 • Fordonet ska vara i trafik och inte avställt eller belagt med kör- eller brukandeförbud.
 • Fordonet får ha en totalvikt av max 3,5 ton.

Du hittar mer information om boendeparkering här.

Vad kostar det att parkera fel?

Så här mycket måste du betala beroende på förseelse:

 • Glömt att lösa parkeringsbiljett: 600 kronor
 • Parkering på parkeringsförbud och hindrar arbete på gatan: 900 kronor
 • Parkering för länge på samma plats: 900 kronor
 • Felaktig parkering på p-plats för funktionsnedsatt: 1 200 kronor
 • Parkering framför övergångsställe: 1 200 kronor
 • Parkering på busshållplats: 1 200 kronor
 • Parkering i terräng: 1 200 kronor

Om du lämnar bilen felparkerad kan du få ytterligare en anmärkning nästa dygn, dock tidigast sex timmar efter den första felparkeringsavgiften utfärdats. Du kan maximalt få fem parkeringsanmärkningar på samma plats.

Felparkeringsreglerna gäller från och med 1 juni 2019.

Vilka parkeringstider gäller?

Den nya parkeringstiden då du måste betala parkeringsavgift är klockan 08–21 alla vardagar. De platser som i dag är reglerade dygnet runt kommer fortfarande att vara det.

Under tiden vi skyltar om behöver du inte betala avgift på de platser som den nya avgiftstiden är omskyltad till. När alla parkeringsplatser är omskyltade med den nya avgiftstiden 1 augusti ska parkeringsavgiften betalas.

Tilläggstavlan "7 dygn" tas bort. Det innebär att du får parkera i högst 24 timmar om inte en informationsskylt säger något annat. Vi gör detta för att få bort långtidsparkerade bilar i gatumiljön. En större rörelse och rotation gör det lättare att hitta en parkeringsplats. Du kan läsa mer om detta i stadens mobilitetsprogramlänk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 9 juli 2019