Frågor och svar om parkering

Det finns många lokala trafikföreskrifter som reglerar trafik och parkering i Sundbyberg. Här finns svar på vanliga frågor.

Var är det förbjudet att parkera?

I staden finns ett stort område med parkeringsförbud. I stort sett gäller detta förbud söder om Enköpingsvägen och skyltas vid infarterna genom en fyrkantig gul tavla med märket för p-förbud. Inom detta område får du endast parkera på markerade parkeringsplatser. Undantaget är områdena Duvbo-Hästhagen och Ursvik.

Vilka parkeringsavgifter gäller?

Nivåerna på avgifterna varierar. Det är dyrare att parkera på de centrala affärsgatorna än på gator i bostadsområden. Tiden som avgift gäller är helgfria vardagar mellan klockan 08:00 och 18:00 eller 08:00 och 20:00 på affärsgator. Vissa tidsavvikelser kan förekomma. På ett fåtal platser gäller avgiften dygnet runt, klockan 00.00–24.00.

  • Zon B 20 kronor per timme
  • Zon C 15 kronor per timme
  • Zon E 10 kronor per timme

Vad innebär servicedag?

För att kunna snöröja, renhålla och underhålla gatorna finns regler om parkeringsförbud på gatornas p-platser under vissa tider, så kallade servicedagar. Det innebär att det inte är tillåtet att parkera under en viss tid. Dag och tidpunkt visas med hjälp av skyltning på respektive plats.

Om du ändå parkerar på gatan och hindrar renhållning eller annat arbete riskerar du att få böter, men även att få din bil bärgad, som du själv får betala för.

Vad gör parkeringsvakterna?

Parkeringsvaktens syfte är att övervaka så att parkeringsregler och Sundbybergs lokala trafikföreskrifter följs. En parkeringsvakt jobbar för ökad framkomlighet och tillgänglighet i trafikmiljön. Förutom parkeringsvakter övervakar även polisen att parkeringsregler följs.

Vad händer om jag parkerar fel?

Parkerar du fel på gatan riskerar du en parkeringsanmärkning. Då måste du betala mellan 450 och 1 000 kronor. Parkeringsanmärkning utfärdas av kommunens egna parkeringsvakter. Ställer du bilen så att den hindrar medtrafikanter eller utgör trafikfara kan den bli bärgad.

Har du glömt att lösa biljett är beloppet 450 kronor. Parkerar du på parkeringsförbud och hindrar arbete på gatan, eller parkerar för länge på en och samma plats är beloppet 650 kronor. Parkerar du till exempel på en p-plats för rörelsehindrad, framför ett övergångsställe, på en busshållplats eller ute i terrängen kostar det dig 1 000 kronor.

Lämnar du bilen felparkerad riskerar du att få en ny bot. En ny bot kan utfärdas nästa dygn, dock måste det gått sex timmar sedan den första boten. Du kan maximalt få fem böter på samma plats.

Hur betalar jag när jag parkerar?

I Sundbyberg kan du förutom att lösa vanlig pappersbiljett i automat även betala din parkering med hjälp av så kallad telefonparkering. De företag vi samarbetar med är Easypark och Parkster.

Biljettautomaten är trasig – hur ska jag betala?

Om biljettautomaten är trasig ska du gå till närliggande automat och lösa biljett. Kontrollera att det är en automat som ger biljett för den zon du står parkerad i. Att automaten är trasig ger dig inte gratis parkering.

Hur betalar jag min parkeringsanmärkning?

Felparkeringsavgiften ska betalas inom åtta dagar från utfärdandet. Betala till Transportstyrelsen på bankgiro vara 5051-6905. Ärendenummer/OCR-nummer står på framsidan och måste anges vid betalning. Om avgiften inte betalas efter påminnelse kommer den att höjas. Om felparkeringsavgiften ändå inte betalas, överlämnas ärendet till Kronofogden för indrivning. Kronofogden tar ut en avgift för handläggning av ärendet.

Hur bestrider jag en parkeringsanmärkning?

Om du anser att du felaktigt har fått en parkeringsanmärkning kan du ansöka om rättelse. Det gör du genom att besöka polisstationen på den ort där du har fått parkeringsanmärkningen. Ta även med dig parkeringsanmärkningen.

Tänk på att felparkeringsavgiften ska betalas, även om du anser att den är felaktig.

Du får tillbaka avgiften via Transportstyrelsen om din ansökan godkänns. Det är Transportstyrelsen som sköter administrationen av parkeringsanmärkningar som är utfärdade på kommunens gator. För att betala din felparkeringsavgift görs inbetalningen till bankgiro 5051-6905.
Om du betalar via Internet måste du ange OCR-/ referensnummer som finns på parkeringsanmärkningen.

Om din ansökan inte godkänns, kan du skriva och bestrida betalningsansvaret (överklaga) till polismyndigheten som handlägger parkeringsärenden. Den som är registrerad ägare till fordonet får bestrida parkeringsanmärkningen. Ett bestridande av parkeringsanmärkningen ska ha inkommit till polisen senast 6 månader från det att felparkeringsavgiften betalats. Bestridandet skickar du till den adress som finns angivet på parkeringsanmärkningen.

Polismyndigheten
Rättsenhet Stockholm
Förvaltningsrätt 7
106 75 STOCKHOLM

Bestridandet kan även sändas via e-post till:
registrator.stockholm@polisen.se

Tänk på att kontrollera var parkeringsanmärkningen är utfärdad. Om anmärkningen är utfärdad på tomtmark/privat mark är det inte polisen du ska skicka ditt bestridande till. På baksidan av anmärkningen framgår tillvägagångssättet för att överklaga och till vem felparkeringsavgiften ska betalas.

Tomtmark och privat mark – vilka regler gäller?

Det är markägaren som bestämmer om det ska vara tillåtet att parkera på privat mark eller inte. Parkering kan vara tillåtet mot avgift eller så kan det krävas speciella tillstånd.

Vid infarten till tomtmark/privat mark visar vägmärket vad som gäller på platsen. En tilläggstavla talar om vem som övervakar parkeringsområdet samt telefonnummer till parkeringsbolaget. Om du inte följer parkeringsreglerna kan en kontrollavgift tas ut.

Parkeringstillstånd för boende- och företagsparkering samt för rörelsehindrad som kommunen utfärdat gäller inte på tomtmark.

Markägaren kan själv bestämma om vissa platser ska vara reserverade för rörelsehindrade som framgår på parkeringsskylten. Exempel på sådana platser är vid större kund- och besöksparkeringar.

Hur hyr jag en parkeringsplats?

Sundbybergs stad hyr inte ut parkeringsplatser till privatpersoner eller företag. Vänd dig till respektive fastighetsägare som äger parkeringen.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018