Företagsparkering

Om ditt företag har postadress eller bedriver omfattande verksamhet i Sundbyberg kan du ansöka om särskilt parkeringstillstånd.

Tillståndet gäller för parkering på gatumark på allmän platsmark inom Sundbybergs kommungräns alla dagar klockan 08:00–20:00 där det enligt lokal trafikföreskrift är tillåtet att parkera. Uppställning får ske utan avgift under högst två timmar.

Tillståndet gäller för dig som i yrket eller under tjänsteutövning använder dig av personbil eller lastbil.

Tillståndet för företagsparkering kostar 5 000 kronor inklusive moms per år. Fordonet ska vara en förutsättning för att du ska kunna bedriva din yrkesutövning. Likaså ska fordonet användas i stor utsträckning.

För att ansöka om ett företagsparkeringstillstånd, klicka på länken nedan eller skicka blankett Ansökan om tillstånd för företagsparkering per post till Sundbybergs stad, Stadsmiljö- och serviceförvaltningen, 172 92 Sundbyberg.

Klicka här för att ansöka eller betala företagsparkeringstillstånd i vår e-tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ta även del av dokumentet Fullständiga regler företagsparkeringPDF för ytterligare information.

Senast uppdaterad 12 september 2018