Illustration utan bilen dealen

Utan-bilen-dealen

Hur beroende är du av din bil i vardagen? Utan-bilen-dealen är ett projekt från Energi- och klimatrådgivningen. 20 hushåll från 12 kommuner i Stockholmsregionen fick under 3 månader prova att byta ut alla bilresor under en mil till elcykelresor.

Syftet med projektet har varit att testa hur vardagspusslet och alla korta resor under 1 mil kan gå ihop utan att använda bilen.

De flesta bilresorna vi gör är kortare än 5 km. Dessutom är det vid korta resor bilen förorenar som mest, innan katalysatorn hunnit bli varm. Att välja cykeln för resor under milen är något av det klimatsmartaste man kan göra!

Utan-bilen-dealen finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och är en del av projektet Fossilfritt 2030 – Stockholms län. Projektet pågick i 3 månader (april-juni) och under dessa månader gick det att följa en Sundbybergsfamilj, dels här på hemsidan dels via Instagram: @jessan_cyklar.

Familjen fick låna en ellådcykel som ersättning för bilen de korta resorna, till exempel till affären, förskolan eller utflykten. Syftet med projektet har alltså varit att testa hur vardagspusslet och alla korta resor under 1 mil kan gå ihop utan att använda bilen.

Utflykt vid Drottningholm.

En av alla lådcykelutflykter!

Utan-bilen-dealen är slut – är ni nöjda med projektet?

- Vi är väldigt nöjda! Jämfört med förra årets upplägg (som inte blev av på grund av pandemin), där man inte fick använda bilen, gjorde det här årets upplägg - där vi tilläts använda bilen om vi behövde - att vi faktiskt aktivt valde att ställa undan bilen. Vi trodde inte att det skulle vara så enkelt att ställa om från bilåkande till cykling som det faktiskt var. Ju mer vi cyklat desto enklare och roligare har det blivit. Vi tror att det är just det aktiva valet att vi själva valde att ställa bilen, och inte att det var ett ultimatum för att vara med, som gjort att vi cyklat mer. Vi började med de korta resorna och har sedan trappat upp cyklandet successivt.

- Vi har fått många nya erfarenheter under den här perioden, och gjort mer saker tillsammans som familj. Vi upplever en större frihet när vi cyklar eftersom vi kan ta oss överallt, det är smidigare att ta sig fram med cykel än med bil och resan blir ett äventyr!

- Något vi inte var beredda på var intresset från media, vi har varit med i både radio och i tidningar. Vi har även varit med och samtalat med politiker kring cykelfrågor. Det har gett mersmak!

Beskriv er upplevelse av livet med el-lådcykel i tre ord!

- Glädje, gemenskap och frihet!

Har ni några tips till andra personer och familjer som vill bli mindre bilberoende och testa på cykellivet?

- Börja småskaligt! Börja med att köpa en begagnad cykelvagn (det är ekonomiskt och hållbart) och börja cykla korta rundor, till exempelvis förskola och målpunkter i närheten av hemmet. Sedan trappar man upp cyklandet successivt, kanske varvar man det med bilåkande i början.

- Vi tror att det blir enklare att byta vanor på det sättet än om man kastar sig in i det och sätter press på sig själva att ”nu ska vi bli bilfria”. Det är ett stort steg att byta resvanor, och om vi utgår från oss själva var det inget vi gjorde bara sådär. Vårt råd är ”Börja smått, avsluta stort”.

Cykeln vid drive thru

En dröm gick i uppfyllelse – drive thru med lådcykeln.

Vad händer nu med cyklandet? Tror ni att ni kommer behålla era nya vanor?

- Vi bestämde oss ganska snabbt för att köpa ut cykeln vid projektets slut, och gjorde det redan i början av juni. Den har blivit en del av vardagen och vi har valt att ställa bilen för att cykla mer!

- Vi kommer nog utveckla fler vanor kring cyklandet. Nu när cyklandet är en del av vardagen har vi märkt att vi börjat cykla längre och längre. Förra helgen cyklade vi tur och retur till Barkarby, det är 27 kilometer. Så vi kommer nog cykla ännu mer nu!

- Vi kommer definitivt engagera oss mer i cykelfrågor i Sundbyberg. Tack vare vår lådcykel har vi fått möjlighet att påverka, lyfta frågor och prata om våra erfarenheter. Att vi fick chansen att delta i Cykelrådet var väldigt lärorikt och roligt!

Tidigare intervju - halvvägs in i projektet

Sundbybergsfamiljen

Hur rullar livet med lådcykeln?

- Det rullar jättebra! Vi använder cykeln dagligen. Jens cyklar till och från jobbet och hämtar barnen med lådcykeln. Lådcykeln används generellt mycket i vardagen, bilen har inte använts på två veckor. Vi åker och handlar eller cyklar till återvinngen med lådcykeln. Det är inte bara resorna under en mil som ersatts med lådcykeln, utan även längre resor. Vår längsta resa (hittills) enkel väg har varit 22 km.

Barnen älskar lådcykeln! När någon av oss ska cykla med den någonstans och uträtta ett ärende får man räkna med att minst ett barn följer med.

Lådcykel

Jobbpendling med lådcykeln!

Vad är roligast med lådcykeln?

- Att det är så lätt, vi behöver aldrig tänka på bilköer, parkeringsplats eller kämpa med att vika in barnen i bilen. Det gör mycket för ens mentala energi! I början var vi kanske lite aviga när det regnade. Men vi kom över det ganska snabbt. Vardagen har blivit enklare gällande allt som har med resande att göra!

Vilka är utmaningarna med att ha en lådcykel?

- Det är framförallt en utmaning att anpassa sina resor utifrån batteriet. Man måste tänka på att det ska räcka, men om vi ska vara på samma plats en längre stund kan man kan ta med sig laddaren. Ytterligare en utmaning är att man konstant tänker på lådcykelns stöldrisk. När hela familjen är ute tillsammans och till exempel handlar, löser vi det genom att bara en av oss går in i butiken och handlar medan övriga familjemedlemmar väntar utanför. Vi lämnar sällan lådcykeln oövervakad.

Lådcykel med barn.

Färden hem från förskolan är numera en utflykt.

Har ni gjort några roliga utflykter med lådcykeln?

- Oh ja! Vi brukar ofta cykla till dels Lötsjön eller den nybyggda lekplatsen vid Lötsjön, men även till Marabouparken där barnen kan springa fritt. Vi har också börjat göra utflykter lite längre bort, bland annat till Mulle Meck-parken i Solna.

Bakgrund och syfte med projektet

Transporterna står för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige, och det är personbilarna som är värst. Dessutom görs mer än hälften av de korta bilresorna - de under 5 kilometer - av boende i tätort. De allra flesta i Stockholms län, hela 70 %, kan cykla till sin arbetsplats under 30 minuter.

Det ger en extra miljövinst att ersätta just de korta bilresorna, eftersom bilen använder mer bränsle och släpper ut mer miljö- och hälsofarliga avgaser innan motorn hunnit bli varmkörd och katalysatorn nått full reningseffekt.

Syftet med Utan-bilen-dealen är att genom stadens engagerade testhushåll inspirera andra kommuninvånare till att ersätta de korta bilresorna med cykel. Målet är att testhushållen som är med i projektet ska minska antalet bilresor under 1 mil med i genomsnitt 75 procent under testperioden. Och att testhushållens bilresor under 1 mil har minskat med i genomsnitt 25 procent per hushåll vid uppföljning ett år senare.

Läs mer om projektet här: https://energiradgivningen.se/utan-bilen-dealen/ Länk till annan webbplats.

Testhushållen går att följa på Energi- och klimatrådgivningens hemsida och på sociala medier under #utanbilendealen.

Senast uppdaterad 25 februari 2022