Cykla

Sundbybergs stad har en cykelplan. I den kan du läsa om hur staden planerar för att öka cyklandet. Staden har också tecknat avtal om hyrcyklar som kommer att finnas på ett antal platser i Sundbyberg.

Mobilitetsprogram

I mobilitetsprogrammetPDF kan du läsa mer om hur staden planerar och arbetar för att det ska vara enklare, säkrare och mer attraktivt att ta cykeln.

Parkera din cykel säkert

Staden arbetar med att anordna nya cykelparkeringar på ett antal platser, främst vid större kollektivtrafikhållplatser. Cykelparkeringarna är utformade så att det går att låsa fast cykeln i ramen och på så sätt göra den svårare att stjäla.

Cykelpumpar

Det finns fyra cykelpumpar i Sundbyberg:

  • Hallonbergsplan, vid lånecyklarna
  • Duvbo tunnelbaneuppgång
  • Sundbybergs torg
  • Storskogstorget

Kartan nedan visar var pumparna finns placerade:

Cykelräkning

Sedan januari 2014 mäter Sundbybergs stad hur många cyklar som passerar på tre platser i staden. På en av platserna, Ursviksvägen 37, finns en cykelbarometer som visar antal cyklar per dag och per år.

Här intill visas resultaten för varje mätställe.

Cykelbarometern på Ursviksvägen.

Cykelbarometern på Ursviksvägen.


Lånecyklar

Sundbybergs stad har avtal med Clear Channel, som när det är säsong sätter upp 100 lånecyklar på fem platser i Sundbyberg. Lånecykelsystemet kallas ”Stockholm City Bikes” och finns redan i flera kommuner i Storstockholm. Det kommer därför att vara möjligt att låna en cykel i Sundbyberg och cykla till någon av grannkommunerna som också har stationer för Stockholm City Bikes. Clear Channel äger systemet och ansvarar för uthyrning och underhåll. 

Lånecykelsäsongen sträcker sig från 1 april till 31 oktober.

Läs mer under Lånecyklar, eller besök webbplatsen citybikes.se.

 

Järnvägsgatan Rissneleden


Antal cyklar sedan starten

Antal cyklar igår


Ursviksvägen


Antal cyklar sedan starten

Antal cyklar igår


Enköpingsvägen mot Solna


Antal cyklar sedan starten

Antal cyklar igår


Vackra vägen


Antal cyklar sedan starten

Antal cyklar igår


Rissne Ängar


Antal cyklar sedan starten

Antal cyklar igår


Örsvängen


Antal cyklar sedan starten

Antal cyklar igår

Senast uppdaterad 12 december 2019