Trafik, gator och parkering

Sundbybergs invånarantal växer stadigt och i takt med detta blir det även mer trafik. Staden arbetar ständigt för att skapa en säker, trygg och framkomlig trafikmiljö.

Trafikplan

En trafikplan anger mål och planer för trafiken i kommunen samt vad som är viktigt att åtgärda de närmaste åren. Den innehåller en beskrivning och prognos för alla typer av trafikanter. Den redogör för trafikmängder, olycksstatistik, buller, luftkvalitet, och hastighetsplan. Den ger förslag på åtgärder som höjer säkerheten och förslag på åtgärder för att nå målen om hållbar utveckling.

De senaste åren har staden arbetat mycket med att göra skolvägar säkrare i och med att fler och fler barn skjutsas till skolan, något som bör undvikas av flera skäl.

 

Senast uppdaterad 18 april 2018