Anmälan vid markarbeten

För att utföra markarbeten i offentlig mark i Sundbybergs stad krävs tillstånd.

Ansökan om schakttillstånd

Ansökan ska ha inkommit minst tre veckor före beräknad start. Vi tar ut en avgift för schakttillstånd.

Läs mer och ansök om schakttillstånd här

Ansökan om trafikanordningsplan (TA-plan)

Ansökan ska ha inkommit minst tre veckor före beräknad start. Du lämnar in en ansökan per plats.

Läs mer och ansök om TA-plan här  

Senast uppdaterad 16 november 2018