Infomöte Marabouhallen

Paneldiskussion mellan gruppledarna för stadens politiska ledning.

Stort intresse när staden bjöd in till informationsmöte

Onsdagen den 16 november 2016 höll staden ett informationsmöte för inbjudna fastighetsbolag i Marabouparkens konsthall. Ett 80-tal intresserade åhörare fick ta del av planerna för stadsutvecklingen av Hallonbergen C, Rissne C, Ör C och Ekbacken.

Nu ska Sundbybergs stad utveckla centrumfastigheter och kringliggande fastigheter i tre av våra stadsdelar; Hallonbergen, Ör och Rissne samt fastigheten Ekbacken i södra Sundbyberg. Detta som en del av stadsutvecklingen i de aktuella områdena. Just nu pågår arbetet med att ta fram kvalitetsprogram som ska beskriva hur våra centrum ska utformas och vilka krav vi ska ställa.

Nästa steg är att bjuda in fastighetsbolag till en tävling, där de bästa idékoncepten baserade på kvalitetsprogrammen vinner möjligheten att förvärva och investera i fastigheter och tillkommande byggrätter. Därför bjöd staden in ett stort antal fastighetsbolag till ett informationsmöte i Marabouparken i Sundbyberg den 16 november och ett 80-tal åhörare slöt upp. De fick bland annat veta att kommunstyrelsen beslutar om kvalitetsprogrammen i början av december. Därefter skickas de ut via mail till de fastighetsbolag som fick inbjudan till informationsmötet, närmare bestämt den 7 december. Den 10 januari skickas tävlingsprospektet ut och därefter har intresserade fastighetsbolag möjlighet att arbeta fram ett idékoncept som lämnas in till tävlingen senast den 15 mars 2017.

Kommunstyrelsens ordförande Mikael T. Eriksson (M) inledde mötet och hälsade välkommen, därefter följde en rad presentationer samt en energifylld paneldiskussion mellan gruppledarna för stadens politiska ledning. 

Senast uppdaterad 6 december 2016