Sundbybergs centrumanläggningar utvecklas

Bild över centrumen

Centrumen i Hallonbergen, Rissne och Ör i Sundbyberg har nu sålts. För att områdena ska utvecklas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt tog staden fram kvalitetsprogram och höll en tävling. 18 tävlingsbidrag lämnades in och efter en utvärdering har beslut fattats om Ör, Hallonbergen och Rissne.

KvalitetsprogrammenPDF talar om vilka krav staden ställt på köparen. Det kan till exempel handla om bolagets erfarenhet av att utveckla centrum eller om vad som ska finnas på platsen.  

Samtliga idékoncept från de aktörer som gick vidare efter en första utvärdering ligger under Relaterat innehåll. När det gäller fastigheten Ekbacken avvaktar staden med försäljning då ytterligare utredningar ska genomföras.

Staden anlitade fastighetskonsulten NAI Svefa för att driva processen framåt och svara på frågor.

Detta har hänt

 • Den 1 juli 2016 beslutade fullmäktige att centrumfastigheter i Hallonbergen, Rissne, Ör och fastigheten Ekbacken i centrala Sundbyberg skulle säljas. 
 • I september hölls dialogmötenPDF med invånare i Sundbyberg.
 • Under hösten arbetade staden fram ett kvalitetsprogram för varje fastighet.
 • Den 16 november hölls ett informationsmöte för intresserade fastighetsbolag.
 • Den 5 december beslutade kommunstyrelsen om kvalitetsprogrammen som ska ligga till grund för centrumutvecklingarna. 
 • Den 10 januari 2017 skickades tävlingsprospekten ut och sista inlämningsdag för idékoncept var 15 mars.
 • Den 15 maj fattade kommunstyrelsen beslut om vilka aktörer som går vidare och bjuds in till förhandlingar med staden.
 • Kommunstyrelsen föreslog den 11 september att kommunfullmäktige fattar beslut att idékoncept från Folkhem/Rikshem avseende stadsutvecklingsprojektet Ör ska genomföras.
 • Kommunfullmäktige beslutade 25 september att genomföra idékonceptet från Folkhem Produktion AB och Rikshem för att utveckla stadsdelen Ör. Folkhem och Rikshem blir också nya ägare till de befintliga byggnaderna och marken där det nya stadsdelscentrumet ska utvecklas. Byggnaderna och marken ägdes tidigare av staden. Du hittar idékonceptet från Folkhem och Rikshem under Relaterat innehåll.
 • Kommunstyrelsen föreslog den 27 november att kommunfullmäktige fattar beslut att idékoncept från Balder avseende stadsutvecklingsprojektet Hallonbergen ska genomföras.
 • Vid kommunfullmäktige 27 november begärde en minoritet av ledamöterna återremiss av ärendet. Affären förutsätter därför att kommunfullmäktige fattar beslut om försäljningen på kommande fullmäktigemöte (18 december 2017).
 • Kommunstyrelsen föreslog den 18 december att kommunfullmäktige fattar beslut att idékoncept från Balder avseende stadsutvecklingsprojektet Rissne ska genomföras.
 • Kommunfullmäktige tog den 18 december beslut om försäljning av centrumanläggningen i Rissne till fastighetsaktören Balder. Beslut om försäljningen av centrumanläggningen Hallonbergen till samma fastighetsaktör sköts upp.
 • Kommunstyrelsen föreslog den 19 februari 2018 att kommunfullmäktige fattar beslut att idékoncept från Balder avseende stadsutvecklingsprojektet Hallonbergen ska genomföras.
 • Kommunfullmäktige tog den 19 februari beslut om försäljning av centrumanläggningen i Hallonbergen till fastighetsaktören Balder.

Tidplan första halvåret 2018

Nu pågår planarbetet för centrumanläggningarna i Ör, Rissne och Hallonbergen. Folkhem/Rikshem tog över Ör centrum den 9 november 2017. Rissne centrum lämnas över till Balder den 10 april 2018 och Hallonbergen centrum den 7 maj 2018.


Visa Centrum på en större karta
Senast uppdaterad 26 april 2018