Uppstartsmöte

Det första mötet för Framtidsdialog Sundbyberg ägde rum den 26 november i biblioteket i Signalfabriken. Det bjöds på flera föredrag samt möjlighet att ställa frågor och förmedla synpunkter kring hur staden ska utnyttja marken som frigörs när järnvägen grävs ned.

– Vad saknar ni i Sundbyberg och vad tycker ni att vi ska använda den frigjorda marken till? Tänk kreativt och begränsa inte era visioner. Om det ni önskar är möjligt eller inte får vi undersöka i nästa steg. Så lät instruktionerna vid det första mötet av sex.

Hur ska stadskärnan se ut?

Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande, pratade om vilka möjligheter och utmaningar som Sundbyberg står inför i och med nedgrävningen av järnvägen. Hur bevarar vi stadens själ? Hur skapar vi en tillgänglig stadskärna? Hur begränsar vi störningarna under den långa byggperioden? Och hur vill vi att den nya stadskärnan ska se ut? Jonas betonade också att beslutet om nedgrävningen tagits av en enig kommunfullmäktige.

Trafikverket representerades av Helena Sundberg som berättade om nödvändigheten av att bygga ut Mälarbanan för att möta den dramatiska befolkningsökningen i Stockholms län. Med på dialogmötet fanns också Göran Cars från KTH som arbetar med flytten av Kiruna Kommun. Göran bidrog med nyttiga erfarenheter kring hur man för en dialog framåt där alla känner att deras åsikter tas emot och besvaras.

Många önskemål framfördes

Åhörarna ställde frågor om allt från ekonomiska och politiska förutsättningar till hur dialogprocessen kommer att gå till. Flera i publiken efterfrågade ramar och begränsningar för att kunna framföra realistiska förslag. Önskemål om vackra hus och byggnader framfördes av någon, en annan efterfrågade mer livskvalitet och trivsel i stället för att Sundbyberg görs till en sovstad. En biograf, ett stadstorg, en park med friluftsteater, skejtpark, minigolfbana, serveringar samt mötesplatser utan kommersiella syften stod också på Sundbybergsbornas önskelistor.

Som representant för fastighetsägarna i Sundbyberg fick David Johansson från Humlegården Fastigheter AB ta emot frågor om vilken typ av byggnader vi egentligen vill ha i Sundbyberg. Stora företagsbyggnader, såsom Swedbanks nya hus, eller en liten, trevlig stadskärna? Höghus eller låghus? Går det att kombinera? Åsikterna var många och debatten har bara börjat.

Senast uppdaterad 17 oktober 2017