Stadens själ

Det andra dialogmötet om utvecklingen av Sundbybergs nya stadskärna hölls på temat "Stadens själ". Hur bevarar vi Sundbybergs själ när vi utvecklar stadskärnan?

Cirka 120 Sundbybergsbor deltog den 21 januari i mötet som hölls med representanter från staden, arkitekter, nationalekonomer med flera. I diskussionen om vad som utmärker Sundbybergs själ betonades detta:

  • småstadskänslan
  • den relativt låga bebyggelsen som släpper ner ljuset
  • stadskärnan med alla caféer och restauranger
  • stadskärnan som gör Sundbyberg till en småstad och inte till en förort
  • Sturegatan med sina unika butiker
  • parkerna och de öppna ytorna

Mångfald och kultur

Mia Wahlström, nationalekonom och forskare från KTH, pratade mångfaldens betydelse för staden. En stad som kan erbjuda mångfald i form av arkitektur, bostäder, jobb och butiker har goda förutsättningar att bli attraktiv. Även Alexander Ståhle, VD på Spacescape, betonade vikten av mångfald: "En stad behöver ha minst tio bra saker för att attrahera tio typer av människor".

Bettina Pehrsson, konsthallschef på Marabouparken, pratade om kulturens och konstens betydelse för en stads tillväxt, inte minst ekonomiskt. Catherina Fored, förbundsdirektör på Sveriges Arkitekter, pratade om att om man ska locka hit folk behöver man skapa något extra, något som sticker ut.

Önskan om grönområden

Mötesdeltagarna gavs möjlighet till diskussion i mindre grupper landade flera av dem i samma vision; att låta marken som frigörs bli ett parkområde med plats för rekreation, stadsodlingar, mötesplatser, bondens marknad och fina promenad- och cykelvägar.

Senast uppdaterad 17 oktober 2017