Resecentrum

Sundbybergs nya, underjordiska resecentrum var temat för det sjätte och sista dialogmötet. Vad är det som gör ett resecentrum effektivt och trivsamt och hur kan det nya resecentrumet utformas som en del av Sundbybergs nya stadskärna?

Lena Lingqvist från Trafikverket talade om olika faktorer som är viktiga att tänka på när man planerar för ett nytt resecentrum. Hon betonade vikten av effektiva, logiska och trygga byten mellan olika trafikslag samt ljusa och öppna miljöer.

Carl Silverhielm från Trafikförvaltningen i Stockholms Läns Landsting gav exempel på hur man tänkte när man planerade andra resecentrum i Stockholmsregionen, och pratade möjligheter och utmaningar för Sundbybergs del.

Funktion och estetik

Tobias Nordström från Spacescape lyfte olika funktioner som ett resecentrum kan fylla: stadsrum, trafikrum, mötesrum och handelsrum. I ett bra resecentrum ska man kunna sitta ned med en kopp kaffe i lugn och ro och ändå ha koll på all information för sin resa. Man måste tänka både funktionellt och estetiskt om man vill skapa en attraktiv och trivsam plats, enligt Nordström.

I den efterföljande paneldebatten efterfrågades fler visioner och Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande, målade upp en bild av ett resecentrum som erbjuder såväl kommersiella ytor i form av shopping och restauranger men också kultur och offentliga ytor.

Trygg miljö

Trygghet var ett ord som återkom under kvällen. En plats där man känner sig trygg såväl dagtid som nattetid efterfrågades, liksom ljusa, öppna ytor  istället för långa, trånga gångar. I förra veckan gjordes en enkät bland resenärer, och resultatet från denna redovisades under kvällen. Trivselfaktorer, tydlig trafikinformation samt att det är korta gångavstånd när man ska göra ett byte var faktorer som rankades högt. De 209 svaren är dock för få för att ge ett statistiskt säkerställt resultat.

Vad händer nu då?

Eftersom detta var det sista dialogmötet gjordes både en summering och en framåtblick. Cirka 500 synpunkter har samlats in, och nu sammanställs dessa för att överlämnas till Sundbybergs stad. Materialet ska sedan ligga till grund för den fortsatta detaljplaneringen. Innan detaljplaneringen kan komma igång krävs dock ett regeringsbeslut i frågan om att utöka Mälarbanan till fyra spår och gräva ner järnvägen under Sundbyberg. Regeringen förväntas fatta sitt beslut i månadsskiftet mars-april.

Senast uppdaterad 17 oktober 2017