Leva och bo i centrala Sundbyberg

Hur vill vi att det ska vara att leva i centrala Sundbyberg på lång sikt? Det diskuterades vid det fjärde dialogmötet om utvecklingen av Sundbybergs stadskärna.

Ett hundratal personer deltog i dialogmötet "Leva och bo i Sundbyberg" som hölls den 11 februari. Den här gången berättade Ola Andersson, arkitekt, om stadskärnors framväxt allt sedan antikens Athen. Ola visade också en tänkbar framtida karta där Solna och Sundbyberg växt ihop med Stockholm.

Gunnar Ericson, stadsträdgårdsmästare och Senior Advisor, berättade om Malmös utveckling, från 1990-talets företagsflykt och miljardunderskott till att nu vara regionens tillväxtcentrum. Ericson betonade vikten av att våga testa nya vägar, att aldrig stanna upp och att förstå och utnyttja stadens läge för att skapa en attraktiv stad.

Bygga tillgängligt

Yvonne Björkman, socionom och Årets Sundbybergare 2013, pekade på hur viktigt det är att tänka på tillgänglighetsfrågorna redan i planeringsfasen. Hennes rekommendation är att alltid ha med en person som inte ser, en som inte hör och en som är rullstolsburen i planeringen. På så sätt lyckas man göra rätt från början och slipper dyra ombyggnadsprojekt.

Under kvällen fick deltagarna tillfälle att diskutera i mindre grupper och några av de förslag som då kom upp var följande:

  • Solpaneler på tak
  • Värmeisolering av äldre hus
  • Ta bort genomfartstrafiken
  • Kolonilotter Fler träd och fler parker
  • Bygg en vettig busstation på överdäckningen
  • Fler cykelbanor
  • Ett resecentrum
  • Tidstypiska hus i stadskärnan

Kvällens möte gästades av elever från en klass i årskurs nio vilka bidrog till intressanta perspektiv i diskussionerna. På ungdomarnas önskelista stod bland annat en skatepark/skateramp, ett trampolinhus, en dataspelsinspirerad park, en biograf samt att bilda ett ungdomsråd.

Nästa dialogmöte äger rum tisdagen 4 mars kl. 18-21 i biblioteket i Signalfabriken på Esplanaden 10. Då behandlas ämnet Kommersiell utveckling och handel. Du kan också lämna dina synpunkter här på hemsidan.

Senast uppdaterad 17 oktober 2017