Kommersiell utveckling och handel

Vad har affärsverksamheterna och servicetjänsterna för roll i skapandet av den nya stadskärnan? Det diskuterades vid det femte dialogmötet i serien ”Framtidsdialog om Sundbybergs nya stadskärna”.

Täthet och blandning i stadskärnan

Alexander Ståhle, VD på Spacescape, inledde kvällen med att prata om vikten av att placera handeln där flöden av människor finns naturligt, till skillnad från i gallerior. Gallerior jämförde han med mammutar: de som inte klarar förändringen dör ut. Därefter pratade Göran Ekeroth från Strategisk Arkitektur om hur Sundbyberg idag representerar både ”småstadens charm och storstadens baksida”. Han förslag var att öka densiteten genom att bygga bredare och högre och behålla Sundbybergs själ genom variation i stadsbilden. Som representant från Fastighetsägarna Stockholm visade Henrik Tufvesson siffror där Sundbyberg är bäst i länet när det kommer till förutsättningar för att bedriva fastighetsverksamhet, med kommunikationer och kontakten med kommunen som två konkurrensfördelar.

Gågata eller inte?

Hur ser fördelningen av handel av dagligvaror och sällanköpsvaror ut i Sundbyberg idag? Var finns konkurrensen? Hur ser framtiden ut? Dessa ämnen behandlade Lisa Lagerén, senior konsult på RSD-Retail. Hon pekade på kollektivtrafiken som en stark faktor för den höga etableringspotentialen. Janne Sandahl, tidigare professor vid KTH och högskolan i Jönköping med tio års erfarenhet som ordförande för Sundbybergs Stadskärneförening, pratade därefter om vad som definierar lyckade små stadskärnor ur ett handelsperspektiv. Sandahl kom fram till att de har en framtid i expansiva storstadsregioner, i växande kommuner och om de har en stark egen identitet. Tre faktorer som stämmer in på Sundbyberg. Slutsatsen av de båda presentationerna var att satsa på etablering av dagligvaruhandel och att avvakta med att göra Sturegatan till gågata.

Positiv framtidstro

Under paneldebatten lyfte åhörarna bland annat möjligheten till affärsverksamhet i anknytning till resecentrum för att på så sätt kunna generera intäkter från resenärer. Ett annat förslag var att anordna fler arrangemang i stadskärnan för att skapa en mer levande handelsplats.

Senast uppdaterad 17 oktober 2017