Hållbar infrastruktur

Hur bygger vi infrastruktur som möter behoven på lång sikt? Det tredje dialogmötet i serien ”Framtidsdialog om Sundbybergs nya stadskärna” hölls på temat Hållbar infrastruktur.

Vad är då hållbar infrastruktur? Det var en av kvällens komplexa frågor och de samlade fick god hjälp av kvällens föreläsare att definiera begreppet. Det handlar alltså om att tillgodose våra behov utan att göra det på bekostnad av framtida generationer. Vilket snabbt tar oss till nästa fråga − hur gör man det då?

Klimatpåverkan

Per Holmberg, meteorolog och föreläsare, inledde kvällen med en genomgång av hur vi använder jordens resurser idag och vilka konsekvenser vi har att vänta om vi inte gör tillräckligt mycket för att stoppa utvecklingen. Tre möjliga åtgärder presenterades: spar energi, utveckla teknik och ändra beteende. Holmberg hänvisade till klimatkontot.se där man kan skatta sin nuvarande klimatpåverkan och få konkreta tips på vad man själv kan göra i sin vardag. Per skickade även med en viktig hälsning till politiken, nämligen vikten av att kunna samarbeta över partigränserna när det gäller klimat- och hållbarhetsfrågor så att vi får den långsiktighet som krävs.

Vancouver som exempel

Andreas Gyllenhammar, omvärldsbevakare och hållbarhetschef på SWECO, visade att städer kan vara bättre än nationer på att driva hållbar utveckling. Som exempel presenterades Vancouver, staden som har som ambition att vara världens grönaste stad år 2020.

− Har man som stad väl bestämt sig för en hållbar utveckling kan det gå väldigt snabbt. Det krävs är ett tydligt, ansvarsfullt ledarskap och att man hittar de rätta incitamenten, sa Gyllenhammar. I Vancouver har man lyckats minska biltrafiken genom att begränsa körfälten för bilar och samtidigt göra bredare cykelfält. De bästa parkeringsplatserna har öronmärkts åt poolbilar och man har gett plats åt gröna ytor och urbana odlingar.

Den smarta staden

Gyllenhammar pratade även om den "smarta staden" där vi med hjälp av IT lär oss att använda resurserna optimalt. Där trafikerar bussarna när folk behöver dem och en bilist behöver inte leta parkering utan enkelt kan se var närmsta lediga plats finns.

Långsiktigt och flexibelt var två av kvällens nyckelord. Genom att tänka och bygga flexibelt kan vi anpassa lösningarna när behoven förändras i framtiden. När deltagarna diskuterade i smågrupper trycktes även denna gång på förbättrade cykelmöjligheter, småstadskänslan, ett bilfritt centrum och gröna ytor. Spårbilar och små bussar med täta avgångar samt parkeringsmöjligheter under jord i anknytning till pendelkommunikationerna var andra önskemål som framfördes.

Senast uppdaterad 17 oktober 2017