Framtidsdialog Sundbybergs nya stadskärna

Under perioden november 2013 till mars 2014 genomfördes sex dialogmöten med medborgare, experter, föreläsare inom olika områden samt politiker. Det insamlade materialet utgör en väsentlig grund i det pågående planarbetet.

Hur vill du att den nya stadskärnan ska se ut och fungera? Hur tycker du att man ska använda marken som skapas när järnvägsspåren läggs under jord? Och vad vill du att man tänker på när en delad stadskärna blir hel? Detta var frågor som låg till grund för dialogen.

Bakgrund

Sundbybergs stad har träffat en överenskommelse med Trafikverket som gör det möjligt att bygga ut Mälarbanan till fyra spår och samtidigt lägga järnvägen i en tunnel under centrala Sundbyberg. Avtalet har kommit till stånd efter en bred politisk uppgörelse mellan samtliga partier i Sundbyberg. Regeringen fattade beslut om utbyggnaden av Mälarbanan i april 2014.

När järnvägsspåren läggs under mark uppstår helt nya förutsättningar för att skapa en mer levande stadskärna i centrala Sundbyberg. Plötsligt frigörs ytor för torg, mötesplatser och nya byggnader. De olika stadsdelarna kan byggas samman på ett sätt som inte varit möjligt så länge spåren legat ovan mark. Detta ger fantastiska utvecklingsmöjligheter och stor tillväxtpotential för hela Sundbyberg.

Dialogmöten

Under perioden november 2013 till mars 2014 hölls sex dialogmöten med medborgare, representanter för staden, experter och föreläsare inom olika områden, politiker med flera. Syftet var att samla in åsikter, idéer och visioner från dig som bor och verkar i Sundbyberg. Sammanställningen av insamlat material kommer att ligga till grund för detaljplaneringen av Sundbybergs nya stadskärna som inleddes under hösten 2014. En sammanställning av mötena hittar du via Relaterat innehåll i högerspalten.

Senast uppdaterad 17 oktober 2017