Nya stadskärnan

Centrala Sundbyberg får tack vare den framtida järnvägstunneln chansen att läka samman och järnvägsbarriären föreslås ersättas av en urban, grön promenad som kopplar samman öst med väst och norr med söder – tillsammans skapar vi Sundbybergs nya stadskärna.

Nyheter

Stationsgatan gångtunnel

Snabbfakta om Nya stadskärnan

När järnvägen, Mälarbanan, mellan Tomteboda och Kallhäll blir fyrspårig kommer delen genom Sundbybergs centrum att läggas i tunnel. Det innebär att mark ovan jord frigörs och att stadskärnan kan utvecklas.

Sundbybergs stad och Trafikverket har kommit överens om att lägga spåren genom Sundbyberg i en 1,4 kilometer lång tunnel. Då kommer cirka 30 000 kvadratmeter mark att frigöras, och staden kan utveckla en ny stadskärna.

Nya stadskvarter föreslås knyta samman stadshalvorna och ge kapacitet för en mix av olika stora blandkvarter. Det innebär runt 1500 nya bostäder samt kontor och service. Järnvägsgatan blir till stor del en urban, grön promenad när nya grönytor anläggs ovanpå tunneln. En ny bro för gående, cyklister och kollektivtrafik planeras väster om Marabouparken och Löfströms allé kan få en rakare sträckning.

Sundbyberg får också en ny pendeltågsstation, vilket betyder att stationen byggs ut till ett större resecentrum och blir en viktig knytpunkt i regionen. Målet är en levande stadskärna med så liten miljöpåverkan som möjligt. Stadskärnan ska också utformas så att den bidrar till stadens ekonomi.

Under senvintern 2017 höll Trafikverket samråd om järnvägsplanen, alltså den beskrivningen i detalj var järnvägen ska ligga och hur anläggningen ska se ut. En ny tidplan för sträckan Huvudsta-Duvbo presenterades; 2018 inleds förberedande arbeten och byggstart beräknas till 2020. Därefter beräknas att bygget av hela sträckan tar cirka åtta år. Läs mer om samrådet på Trafikverkets webbplats, länken återfinns under Relaterat innehåll.

 

Strukturplan Planprogram Sundbybergs nya stadskärna

Klicka på bilden för att göra den större. Strukturplan - planprogram Sundbybergs nya stadskärna.

Planprogrammet är godkänt

Den 12 mars 2018 godkände kommunstyrelsen planprogrammet för Sundbybergs nya stadskärnaPDF. Arbetet med att ta fram planprogrammet utifrån utbyggnaden av Mälarbanan till ny stadskärna har pågått under flera år. Fler dialoger har hållits där man samlat in synpunkter, idéer och förslag från sundbybergare och andra intressenter. Här kan du läsa en sammanfattning av tidiga dialoger gällande Sundbybergs nya stadskärna.PDF

Det första förslaget till planprogram, som togs fram till samrådet i april 2016, har omarbetats med utgångspunkt i de synpunkter som kom in under samrådet. Under relaterat innehåll finner du samrådsredogörelsen. Här kan du läsa mer om planprogrammet och den fortsatta detaljplaneprocessenlänk till annan webbplats.

Därför läggs spåren i tunnel

Mälarbananlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som går mellan Stockholm och Örebro har idag två spår. De är hårt trafikerade av både fjärrtåg och pendeltåg, och det bildas ofta kö med förseningar som följd. För att förbättra trafiksituationen bygger Trafikverket ut banan till fyra spår. Det gör att fler tåg kan trafikera sträckan, att resenärerna får fler avgångar att välja på och att ankomsttiderna blir säkrare.  Beslutet är fattat av regeringen.

Trafikverkets tidplan för sträckan Sundbyberg–Solna

2017 Samråd av järnvägsplanenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (15 februari–31 mars).
2018 Förberedande arbeten,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Samråd om vattenverksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (23 april-25 maj) och granskning av järnvägsplan.
2019 Järnvägsplan fastställs.
2020 Beräknad byggstart, Trafikverket beräknar att bygget av nya järnvägen Huvudsta-Duvbo tar cirka åtta år.

Information om projektet

Du kan ställa frågor via telefon eller mail till projektets representanter, se kontaktuppgifter under Kontakt.

trafikverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns all övergripande information om hela Mälarbanans utbyggnad. Redan nu finns det information om planerade trafikavstängningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som påverkar pendeltågstrafiken genom Sundbyberg under 2018.

Parter

Projekt Sundbybergs nya stadskärna drivs av Sundbybergs stad genom Sundbybergs stadshus ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbyggnaden och nedgrävningen av järnvägen drivs av Trafikverket i nära samarbete med Sundbybergs stad och trafikförvaltningen på Stockholms läns landsting, SLL.

Framtidspaviljongen

Framtidspaviljongen på Sundbybergs torg

Senast uppdaterad 14 augusti 2018