Webbdialog om Enköpingsvägen

Visionsbild framtagen utefter webbdialogens resultat.

Visionsbilden är framtagen utefter det som kom fram i webbdialogen.

Under hösten 2016 genomfördes en webbaserad dialog mellan tjänstepersoner och politiker som jobbar med Enköpingsvägen och boende, verksamma och övriga intresserade av utvecklingen kring Enköpingsvägen.

Före samtalet gick projektorganisationen för Enköpingsvägen igenom de dialoger som genomförts i Sundbyberg de senaste fem åren. Där hade människor uttryckt sina önskemål med egna ord.

Vi letade efter sådant som kunde beskrivas som en konkret funktion och hoppade över karaktärs- och stämningsbeskrivningar. Exempelvis tog vi inte med ”småstadskaraktär” eller ”puls”, vilka båda efterfrågats vid tidigare dialoger, men däremot ”parklek för äldre”, ”spolad is” och ”barrträd”. Anledningen var att karaktärsbeskrivningar kan betyda så olika saker för olika människor. Dessutom är det ju de konkreta sakerna som sammantaget utgör en karaktär.

101 ord sammanställdes och listades i fyra kategorier som sedan deltagarna kunde välja bland:

 • grönska och vatten
 • offentliga rum
 • service och utbud
 • idrott och fritid

De tio mest önskade orden/funktionerna i dialogen blev:

 • caféer
 • småbutiker
 • restauranger
 • små parker
 • uteserveringar
 • alléer
 • pubar
 • torg
 • bilfria gator
 • odlingslotter

Här finns hela listan Pdf, 213.2 kB, öppnas i nytt fönster. av ord/funktioner som deltagarna kunde välja bland, samt det som skrevs som fritext.

Åldersfördelning bland deltagarna

380 personer deltog i webb-dialogen. De flesta var mellan 31 och 45 år, den minsta gruppen var de över 66 år.

0–18 år

  8 procent

19–30 år

21 procent

31–45 år

50 procent

46–65 år

20 procent

66+ år

  1 procent

Diagram över ålderfördelningen i undersökningen om Enköpingsvägen.
Senast uppdaterad 11 maj 2017