Provtagningar vecka 32-33

Provtagningspunkter

Redovisning av planerade provtagningspunkter. Justeringar kan komma att göras under arbetets gång.

Under vecka 32 och 33 genomför staden provtagningar i ett större område kring Enköpingsvägen med syfte att kartlägga eventuella saneringsbehov.

Provtagningarna genomförs med hjälp av en rigg stor som en personbil och denna tar ungefär lika mycket yta i anspråk. Med riggen borrar vi i marken för att ta jordprover och sätta ner rör för prov av grundvattnet. Grundvattenrören behöver lämnas i marken ett tag. Om rören sätts i asfalt placeras en så kallad "dexel" i markytan som går att köra över. Sätts grundvattenrören i gräs kommer de att sticka upp en liten bit över markytan. Arbetet vid varje provtagningspunkt tar maximalt 30 minuter. När provpunkterna placeras ut bullrar det något, ungefär motsvarande en grävmaskin. Samtliga provpunkter återställs efter provtagningen.

Vänligen kontakta i första hand infrastrukturstrateg och projektledare Sara Widås med eventuella frågor, se under Kontakt.

Övriga kontakter är:

Uppdragsansvarig Katarina Gyllenberg: 0708-613014

Fältansvarig v 32: Rickard Sundkvist 0767-714 800

Fältansvarig v 33: Andreas Sidenqvist 0705- 653 796

Senast uppdaterad 26 juli 2017