Kartbild över arbetsområdet vid Vegagatan.

Klicka på bilden för att göra den större.

Vegagatan - markarbeten

Fjärrvärmeledningen på Vegagatan är mer än 50 år gammal och skicket är inte längre det bästa. För att undvika läckor och säkra varmvatten behöver Norrenergi ersätta den gamla ledningen med en helt ny.

Arbetet innebär att Norrenergi kommer använda en del av körbanan och smalna av den ena gångbanan. Trafiken på Vegagatan fungerar som vanligt även om vägen blir smalare på vissa ställen. En del parkeringsplatser behöver tillfälligt användas för byggbod och materialupplag. Det kommer att finnas tydliga hänvisningsskyltar till ett tillfälligt övergångsställe och till flyttade busshållplatser.

Arbetet pågår från mitten av april fram till hösten 2021. Sträckan är 400 meter lång och arbetet delas upp i två etapper. Etapp 1 som startar från mitten och går mot Fredsgatan. Därefter görs etapp 2 mot Esplanaden.

Här hittar du utförlig information från Norrenergi Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad 15 april 2021