Vegagatan – förbättringsarbeten

Flera förbättringsarbeten ska göras på Vegagatan.

Vid korsningen Vegagatan-Fredsgatan bygger vi en ny mittrefug som är 2 meter bred, så att man kan stå mer skyddat med till exempel en barnvagn. Den gamla refugen var bara 1,20 meter bred, så det innebar att barnvagnen nästan stod ute i körbanan när man ville gå över gatan.

Vid trapporna mitt på Vegagatan från Skolgatan gör vi en avsmalning av vägen samt en 2 meter lång refug. Då blir övergångsstället säkrare för trafikanter.

På trottoaren mellan Vegagatan 8-18 ska vi ta bort plattorna och asfaltera istället. Då blir underlaget bättre för rullstolsburna och personer med synnedsättningar.

Tidplan

Arbetena beräknas vara klara i slutet av maj.

Senast uppdaterad 23 april 2019