Asfaltering av en gata

Vegagatan – asfalteringsarbete

På den sträckan av Vegagatan som är mellan Fredsgatan och Ursviksvägen pågår ett tillgänglighetsarbete.

Vi ska ta bort plattorna på trottoarerna och asfaltera istället. Då blir underlaget bättre för rullstolsburna och personer med synnedsättningar.

Vi ska även bygga passager och anlägga övergångsställen.

Vid månadsskiftet juli/augusti påbörjas fräsning och asfaltering.

Tidplan

Arbetena beräknas vara klara i september 2020.

Senast uppdaterad 14 juli 2020