Tillgänglighetsåtgärder Vattugatan-Fredsgatan

Sundbybergs stad kommer under en kort period utföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt tillgänglighetsanpassningar i korsningen Fredsgatan/Vattugatan.

Idag upplevs korsningen som trafikfarlig, eftersom passagerna är breda och hastigheten på gatan hög.
Använd gärna alternativa vägar för att underlätta arbetet. Vi tackar för er förståelse och ber om ökad försiktighet under arbetsperioden.

Vad ska vi göra?

Gatans bredd vid övergångsställen ska smalnas av för att sänka hastigheten för fordon och förbättra säkerheten för gående.

Framkomligheten kan vara något försämrad under vissa skeden av arbetet, speciellt med tanke på vintervädret. Vi gör så gott vi kan för att alla trafikanter ska kunna passera under ombyggnationen i gatan.

Tidplan

Arbetet beräknas vara klart under vintern/våren 2021. 

Senast uppdaterad 16 februari 2021