Västra Brotorp - bostäder

I Västra Brotorp bygger Ikano och Besqab 260 bostäder som beräknas vara klara 2020.

Västra Brotorp byggs med blandade boendeformer som parhus, radhus och flerfamiljshus.

Ikano bygger flerfamiljshusen i södra delen av planområdet och Besqab bygger parhus, radhus och parkmark i den norra delen av planområdet.

Tidplan

Projektet startade i december 2015 och beräknas pågå till 2020. All byggnation sker inom inhägnat område.

Besqabs inflyttningar började sommaren 2017 och pågår till sommaren 2018.

Ikanos inflyttningar kommer ske i omgångar med start sommaren 2017 och under 2018, allt eftersom byggnaderna står färdiga för inflyttning.

I samband med Ikanos arbete kommer den södra delen av Boplatsvägen att ingå i byggarbetsplatsen fram till att inflyttning sker på dessa gator.

Ikano kommer årsskiftet 2017/2018 även anlägga ett så kallat fördröjningsmagasin för dagvatten under mark, mellan Vittraskolan och parkeringen till Ursviks motionsområde.

Detta byggs

  • Bostäder som kommer att byggas främst i trä
  • Lekplats
  • Gång- och cykelväg genom området mellan Brotorp och Lilla Ursvik som leder vidare ut på stadens gång-och cykelvägnät
  • Parkeringsfickor längs gatorna och parkeringsgarage under mark
  • Skola (färdigställd)
  • Sporthall (färdigställd)
Ikano brf Löparen. Inflytt från augusti 2017.

Ikano bostadsrättsförening Löparen. Inflytt från augusti 2017.

Ikano bostadsrättsförening Ströva. Inflytt hösten 2018.

Ikano bostadsrättsförening Ströva. Inflytt hösten 2018.

Ikano brf Sprinta. Preliminär inflytt sommaren 2019.

Ikano bostadsrättsförening Sprinta. Preliminär inflytt sommaren 2019.

Besqab. Vy över norra planområdet.

Besqab. Vy över norra planområdet.

Senast uppdaterad 25 februari 2022