Kartbild över Storskogen.

Klicka på bilden för att göra den större.

Storskogsparken rustas upp

Parken ska bland annat rustas upp med nya belysningsstolpar och parkutrustningar.

Tillsammans med Förvaltaren bygger staden om Storskogsparken vid Skogsbacken. Parken ska erbjuda allmänhet en trygg och tillgänglig miljö med god infrastruktur.

Så påverkar det dig

Gång- och cykelbanor i området i och omkring Storskogsparken kommer att spärras av under byggtiden. Det kommer finnas hänvisningsskyltar på plats.

Klart till våren 2023

Projektet har nu (februari 2023) öppnat upp Etapp 1 (del 1 och del 2). Men till våren behöver det göras mindre justeringar och kompletteringar, bland annat ska det läggas asfalt och riktas stolpar.

Etapp 2 (del 3 och del 4) har stängslats in för fortsatta mark– och anläggningsarbeten.

Arbetena förväntas vara klara våren 2023.

Här kan du se etappindelningen i projektet.

Detta är ett projekt som staden genomför tillsammans med Förvaltaren. Här kan du läsa mer på deras sida Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad 13 mars 2023