Vargen 4 - Storskogsparken

Staden bygger om Storskogsparken i fastigheten Vargen 4 vid Skogsbacken i samarbete med Förvaltaren.

Parken ska erbjuda allmänhet en trygg och tillgänglig miljö med god infrastruktur. Parken ska bland annat rustas upp med nya belysningsstolpar och parkutrustningar.

Gång- och cykelbanor in i område Storskogsparken kommer att spärras av under byggtiden. Det kommer finnas hänvisningsskyltar på plats.

Arbetet förväntas vara klart våren 2023.

Här kan du se etappindelningen i projektet Pdf, 324.1 kB..

Senast uppdaterad 18 november 2022